Deze website is to stand gekomen met de steun van PeoplesProjects. Verder mogen we Microdeals niet vergeten voor de hosting die zij ons aangeboden hebben.

De vereniging zonder winstoogmerk Dysmelia heeft tot doel de integratie van dysmelische personen, vooral de kinderen, te bevorderen.

Je wilt je gokgewoontes veranderen?

FAPA is een vzw die werd opgericht op 25 mei 1993. De stichtende leden vertegenwoordigen de 7 universiteiten van ons land en de verschillende medische disciplines die rechtstreeks met polypose te maken hebben. Ondertussen werken ook vele andere, niet-universitaire ziekenhuizen mee aan het nationale register.

VZW Missing You is een initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend,… verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten.

“Rouwzorg Vlaanderen vzw “ is een vrijwilligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’ en wordt gerund door een ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen. Momenteel zijn er dertien vaste rouwbegeleiders en daarbij nog vier andere medewerkers die mede de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering uitmaken.

De Elisabeth Kübler-Ross Werking Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie die in 1988 werd opgericht. EKR is een vereniging van goed opgeleide vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die met een verlieservaring worden geconfronteerd. De vrijwilligers bieden steun in het omgaan met emoties, gevoelens en situaties die bij het rouwproces horen. Ze hebben ook zelf te maken gehad met verlies, afscheid en rouw. Ze hebben ook zelf ervaren hoe verlies een plaats kan krijgen in het leven en zelfs tot persoonlijke groei kan leiden.

Stoma-Ilco v.z.w. - Er zijn plaatselijke afdelingen verspreid over het ganse land, vooral in het Nederlandstalige gedeelte. De plaatselijke afdelingen worden ook stoma-clubs genoemd en werken onder de koepel van Stoma-Ilco vzw. De plaatselijke afdelingen hebben een eigen bestuur dat vertegenwoordigd is in Stoma-Ilco vzw Nationaal.

Stomavereniging regio Antwerpen v.z.w. - Stomavereniging Regio Antwerpen is een vereniging en zelfhulpgroep van en voor stomapatiënten. Ons voornaamste doel is het helpen en opvangen van stomadragers, zowel voor als na de operatie, om hen zo snel mogelijk een normaal mogelijk leven te laten hernemen.

Stomaclub Boechout is er voor u in de hele provincie Antwerpen. Vragen over stoma: wij zijn er voor u!

Stoma - Actief stelt zich tot doel middels inzet van vrijwilligers, zowel medische, financiele als wettelijke informatie te bezorgen.

SUST vzw - Als je na een ingreep voor hart- en vaatziekten het ziekenhuis verlaat, krijg je een hoop goede raad mee over de noodzaak om veel en gezond te bewegen en je te ontspannen enz.

Hartvriendenkring vzw - Revalidatie-oefeningen en sport als onderhoudstherapie met toezicht en deskundige leiding van Kinesitherapeuten.

Harva vzw - Hartpatiënten helpen naar LICHAAM en GEEST - Bij de behandeling van hartziekten en zeker in geval van ischemisch hartlijden (angina pectoris, hartinfarct) heeft revalidatie, bij grootschalige bevolkingsonderzoekingen, naast het effect van sommige medicamenten, ballondilatatie en coronaire heelkunde een gunstig resultaat aangetoond en dit zowel op gebied van overleving als ter preventie van een eventueel herval.

Hartekinderen vzw - Onze vereniging brengt ouders met kinderen of jongeren met een aangeboren en/of verworven hartafwijking bij elkaar.

Harpa vzw - In de late jaren ‘70 was de medische wereld nog niet onverdeeld overtuigd van het nut en zelfs de noodzaak van revalidatie door beweging en conditietraining, na problemen met het hart. Toen was de boodschap nog : stil blijven, uit schrik dat er de hartpatiënt iets zou overkomen.

CATO is de afkorting van Cardio-Tonica.  "Vriendenkring Hart- en Vaatpatiënten" met maatschappelijke zetel te Dendermonde.

Wat is NAH?
Een niet-aangeboren hersenletsel of NAH is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening.

Borstkanker.net werd gestart in 1999 nadat de oprichtster Nancy Wauters zelf werd geconfronteerd met borstkanker. De website groeide uit een persoonlijke grote behoefte aan informatie op het internet, die in die tijd absoluut niet beschikbaar was in het Nederlands.

Omdat blinden en slechtzienden meetellen!

Belgische Vereniging Nefrologie - NBVN is een acronym dat staat voor 'Nederlandstalige Belgische Vereniging Nefrologie'. Wij vormen sedert 1991 een unieke structuur voor en door nefrologen met als doel de nefrologie in Vlaanderen zo breed mogelijk te bevorderen. Als dusdanig speelt de vereniging een tweevoudige rol: enerzijds ervoor zorgen dat haar leden wetenschappelijk op de hoogte blijven en geneeskunde uitoefenen volgens de hoogste normen ten voordele van de patiënten, anderzijds de beroepsbelangen van haar effectieve leden behartigen.

De KVG-groep is er voor mensen met een handicap, ouders, partners, broers en zussen, vrijwilligers met en zonder handicap en professionelen die personen met een handicap begeleiden.

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.