Vereniging Aandacht volwassenen met adhd

Vereniging Aandacht volwassenen met adhd - Al geruime tijd zijn er op een aantal plaatsen in Vlaanderen praatgroepen voor volwassenen en jongvolwassenen met ADHD actief. In 2001 bracht "Aandacht" deze initiatieven samen om coördinerend op te treden en de oprichting van nieuwe groepen te stimuleren. Medewerkers van "Aandacht" zijn ervaringsdeskundig door hun eigen betrokkenheid bij ADHD én door de kennis en ervaring die ze opdeden met Vlaamse ADHD-experten.

Visie
Op volwassen leeftijd wordt deze stoornis nog al te vaak miskend, zowel door de betrokkenen en hun familieleden als door professionele hulpverleners. Daardoor krijgen deze volwassenen niet de hulp en het begrip die ze eigenlijk verdienen, wat - bovenop hun moeilijkheden - voor extra belasting zorgt.
Het stellen van de diagnose en het starten van een aangepaste behandeling zijn nochtans mogelijk. Meestal echter loopt dit nog mis. Nochtans is het vaststellen van de diagnose op zich al een eerste belangrijke stap omdat zodanig door de betrokkene en zijn omgeving al beter begrepen wordt waarom hij eigenlijk zoveel moeilijkheden heeft. Men blijft niet langer op onbegrip stuiten en vaak wordt het ook mogelijk om overbodige psychiatrische behandelingen die op een vals spoor zitten te staken.

Omdat er nog weinig (h)erkenning bestaat, en omdat het uitwisselen van ervaringen tussen lotgenoten vaak een belangrijke steun betekent, hebben een aantal mensen mét ADHD het initiatief voor het oprichten van een zelfhulpgroep genomen. Het behoort ook tot de doelstellingen om alle wetenschappelijke informatie over het onderwerp samen te brengen en beschikbaar te houden voor belangstellenden. Ook hopen we te kunnen rekenen op professionele adviezen en informatieverstrekking van gespecialiseerde hulpverleners.
De bedoeling is ook om via deze werking erkenning vanwege de maatschappij en vanwege de professionele hulpverleningswereld te bekomen.Door het bundelen van de ervaringen en de inzet van lotgenoten hopen we om een meer gestroomlijnd en georganiseerd platform te verwezenlijken voor vele volwassenen die vaak tussen de mazen van het klassieke hulpverleningsnet vallen.

Doel
Volwassenen en jongvolwassenen met ADHD helpen om greep te krijgen op de specifieke adhd-problemen waarmee ze te kampen hebben op hun werk, in hun relatie, de sociale omgang, ...door het bieden van ondersteuning, erkenning en informatie.
Het benutten en herwaarderen van de positieve kanten eigen aan ADHD in plaats van deze te onderdrukken.

Activiteiten
Het organiseren van lotgenotenavonden, informatiesessies en ontspanning voor volwassenen en jongvolwassenen met ADHD en hun partners, familie, vrienden en belangstellenden.
Het publiceren van elke evolutie in het wetenschappelijk onderzoek.
Sensibiliserings- en bekendmakingsactiviteiten.

Praktisch verloop van een gespreksavond

Elke volwassene met ADHD is vrijblijvend welkom om deel te nemen aan de maandelijkse vergadering.

Een voorafgaand telefonisch contact met één van de contactpersonen wordt wel gewenst.
Drempelvrees hoeft er niet te zijn aangezien de gespreksavond heel gemoedelijk verloopt. Deelnemers voelen zich meestal snel op hun gemak: ze herkennen veel van zichzelf bij lotgenoten en voelen zich dan ook vlug op dezelfde golflengte.
Iedere deelnemer is vrij om al dan niet een stuk van zijn eigen verhaal te brengen.
Ook partners zijn welkom, omdat de ontmoetingen met lotgenoten ook voor hen verhelderend en ondersteunend kunnen zijn.
Men is vrij om eenmalig, nu en dan of regelmatig deel te nemen aan de vergaderingen.
Er wordt een kleine bijdrage per persoon of per koppel gevraagd.
Hoewel de vergaderingen niet overgestructureerd verlopen (zoals men kan begrijpen bij ADHD-ers), verloopt een avond toch volgens een vooraf bepaalde agenda: na de voorstelling van eventuele nieuwe deelnemers wordt aan de hand van een thema van gedachten gewisseld over eigen ervaringen. Hierna volgt een pauze, waarna een gespreksronde volgt waar ruimte is voor varia of voor persoonlijke opmerkingen, ervaringen of suggesties.

p/a Binnenveldstraat 35, 1910 KAMPENHOUT

Website: www.adhd-volwassenen.be

Afdelingen / Regionale contactpersonen

ENGELSTALIGEN-TERVUREN

Stephanie: Tel: 02/305.90.30

ANTWERPEN

Jeroen:  Tel: 03/448.14.32     e-mail: aandacht.antwerpen@gmail.com

Fred:     Tel: 03/455.67.07     e-mail: aandacht.antwerpen@gmail.com

BRUGGE

Kristien: Tel: 050/68.47.30     Tel: 0496/61.42.73      e-mail: aandacht.brugge@gmail.com

SINT-NIKLAAS

Hilde:     Tel: 0498/800.008

MECHELEN

Rosette: Tel: 016/65.03.52

Johan:    Tel: 016/64.01.58

Bereikbaarheid: na 20 uur

LIER

Fred:      Tel: 03/455.67.07     e-mail: aandacht.antwerpen@gmail.com

LEUVEN

Paul:      Tel: 016/60.56.75     Tel: 0485/59.90.53

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.