Centrum Zitstil ADHD vzw

Centrum zitstil is er voor iedereen die met adhd/add te maken heeft!

Centrum ZitStil, lid van vijftact , geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en onderneemt maatschappelijke actie om iedereen die te maken heeft met ADHD/ADD vooruit te helpen.

Wij zijn er voor alle leeftijden (van 0 tot 99) én voor iedereen ! Voor personen met ADHD/ADD zelf maar ook voor de ouders, grootouders, leerkrachten, jeugdmonitoren, opvoeders en hulpverleners, werkgevers, artsen ...

Centrum ZitStil vzw helpt mensen omgaan met ADHD of Attention Deficit Hyperactivity Disorder; vertaald betekent dit 'aandachtstekort/concentratieproblemen en hyperactiviteit/impulsiviteit'. Deze ontwikkelingsstoornis heeft een enorme impact op het leven van het kind of de (jong-)volwassene met ADHD en op zijn omgeving (thuis, op school, op het werk, in de vriendenkring).

Centrum ZitStil geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en onderneemt maatschappelijke actie om alle personen die geconfronteerd worden met ADHD, zoals onder andere - maar niet gelimiteerd tot - jongeren, volwassenen, ouders en familieleden van personen met ADHD, leerkrachten, jeugdmonitoren, opvoeders en hulpverleners, werkgevers, artsen - optimaal te laten functioneren zodat de gevolgen van de ontwikkelingsstoornis maximaal beheerst kunnen worden.

Centrum ZitStil streeft naar gelijkheid van kansen, het doorbreken van sociaal isolement en naar het vergroten van maatschappelijke participatie.

Centrum ZitStil organiseert activiteiten en ontwikkelt en implementeert producten, diensten en methoden, zowel in de sector van en volgens de methode van het sociaal-cultureel werk, als in de onderwijs- en opleidingssector. Begeleiding en coaching van/in de professionele loopbaan en in de gehele levensloop behoren ook tot de opdracht van de vereniging.

Centrum ZitStil komt op voor de belangen van mensen die geconfronteerd worden met ADHD.

Centrum ZitStil vervult een laboratoriumfunctie door het opvolgen en aansturen van gericht wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe zienswijzen en ideeën. Ze vervult een voorhoedefunctie bij maatschappelijke activering en beleidsvoorbereidend werk.

Een goede diagnose en begeleiding kunnen ervoor zorgen dat de negatieve gevolgen zo gering mogelijk blijven: emotionele problemen, moeilijkheden op school en binnen relaties.

De werking van het centrum rust op de volgende pijlers:

- informatie en sensibilisatie: op elf verschillende plaatsen in Vlaanderen organiseert ZitStil infoavonden, lezingen en workshops opvoedingsondersteuning

- opleiding: opleidingsprogramma's voor iedereen die beroepshalve met ADHD te maken krijgt: leerkrachten, hulpverleners, monitoren, .... Ook organisaties en werkgevers kunnen vorming en advies op maat aanvragen

- training: voor ouders, jongeren en (jong)volwassenen, zoals psycho-educatie en vaardigheidstraining

- hulpverlening: psychologisch advies, hulpverlening of een gerichte verwijzing op afspraak of via de consultatielijn 070/222.135 elke donderdag van 9.15 tot 12.15 uur.

Meer informatie kan men vinden op de website of aanvragen op het secretariaat.

Centrum ZitStil vzw

Boomsesteenweg 508

2020 ANTWERPEN (KIEL)

Tel: 03/830.30.25

Tel: 070/222.135

Fax: 03/825.20.72

Bereikbaarheid: - secretariaat (03/830.30.25): elke werkdag van 9.15 tot 12.30 uur; - ADHD-consultatielijn (070/222.135): elke donderdag van 9.15 tot 12.15 uur (€ 0,30 per minuut met de vaste lijn, € 0,60 per minuut met gsm).

e-mail: info@zitstil.be

Website: www.zitstil.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.