Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel en waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal gestoord is. 

De stoornis is verworven. Dat wil zeggen dat mensen met afasie voor het hersenletsel geen problemen hadden met taal. Ze communiceerden vroeger zonder enig probleem. Afasie is dus niet iets waarmee je geboren wordt.

Afasie is een taalstoornis en geen spraakstoornis of dementie. De articulatie van woorden en de algemene intelligentie zijn normaal. Dit geeft vaak aanleiding tot grote frustratie bij de getroffene.

De problemen ontstaan na een hersenletsel. Dit is in 2/3 van de gevallen een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct) in de linker hersenhelft. Maar je kan ook een afasie oplopen op jonge leeftijd zoals na een verkeersaccident of bij een hersentumor.

VERENIGING AFASIE vzw

De vereniging is opgericht om tegemoet te komen aan de sociale noden van de persoon met afasie en zijn/haar familie. Onze voornaamste doelstellingen zijn:

  • Voorlichting verstrekken en sensibilisering van de maatschappij
  • Bijstand verlenen aan personen met afasie en hun omgeving
  • Wetenschappelijk onderzoek in verband met afasie stimuleren

Om deze doelen te bereiken richt de vereniging zich tot iedereen die interesse heeft voor het probleem. De raad van beheer bestaat uit een 17tal personen die worden gekozen door de "actieve of gewone leden" dat wil zeggen leden die extra actief zijn in de vereniging en stemrecht hebben op de jaarlijkse algemene vergadering.

Voor de persoon met afasie en hun familieleden worden in de verschillende regio's contactnamiddagen georganiseerd. Ongeveer om de zes weken zijn er samenkomsten in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Alle regio's worden geleid door een persoon met afasie die bijgestaan wordt door een kleine groep vrijwilligers. Deze contactnamiddagen zijn afwisselend informatief en recreatief. Er zijn ook regelmatig professionelen aanwezig die informatie over afasie en hoe omgaan met afasie kunnen verstrekken. Jaarlijks organiseert een regio een nationale ontmoetingsdag die extra feestelijk opgevat wordt. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk personen met afasie en/of hun partners bij de werking te betrekken.

Historiek

Onze vereniging bestaat reeds 30 jaar! Download hier een pdf die een overzicht geeft van de geschiedenis van de eerste 20 jaar.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt 15 Euro per jaar per gezin. Wenst u daarnaast een gift te doen? Vanaf 40 Euro is deze fiscaal aftrekbaar. Een gift wordt echter niet aanzien als lidgeld. Lidgeld of giften kunnen gestort worden op volgend rekeningnummer 880-3187421-48. Vermeld wel duidelijk of het gaat om een GIFT of LIDGELD en de naam voor wie het lidgeld betaald wordt. Giften of lidgelden kunnen ook betaald worden aan de regioverantwoordelijke tijdens een contactnamiddag. Leden krijgen om de drie maanden een tijdschrift in de bus.

Wat Zeg je?

Het ledentijdschrift "Wat zeg je?" verschijnt 4 maal per jaar. Het is bedoeld voor personen met afasie, familie en andere geïnteresseerden. Het tijdschrift schept een band tussen alle leden en geeft informatie over afasie en over wat er zoal reilt en zeilt in de vereniging. Ook worden er praktische tips gegeven over de ruime problematiek rond leven met een niet-aangeboren hersenletsel. Daarnaast geven begrijpelijke artikels informatie over nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen rond afasie. Een abonnement op het tijdschrift is inbegrepen in het lidgeld. In de rubriek downloads kan u de vorige nummers van het tijdschrift gratis downloaden.

Website: www.afasie.be

Afdelingen / Regionale contactpersonen

BRABANT (VLAAMS)

Chesna Berckmans  Lange Venstraat 22, 3128 BAAL    Tel: 0496/28.11.23     e-mail: chesnab@iname.com

WEST-VLAANDEREN

Andy Fonteyne     Ter Reigerie 10, 8800 ROESELARE  Tel: 051/69.00.57      e-mail: andy.fonteyne@telenet.be

OOST-VLAANDEREN

Kristien Lissens       Pieter Coeckestraat 59 9300 AALST     Tel: 0499/15.29.81      e-mail: afasie.oostvlaanderen@gmail.com

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.