Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Anonieme Alcoholist...

De webstek stoppen.be is gebaseerd op zelfhulp en geeft hierover informatie en ervaringen.

Consulteer steeds je arts, deze site kan hoogstens leiden tot het vinden van een weg naar de nodige nazorg om het stoppen vol te houden. De ervaring van vele maakt de belofte waar dat een vreugdevol leven altijd mogelijk is.

Dagperdag zelfhulpgroep - Dit is een e-mail groep voor mensen die deel uitmaken van de anonieme alcoholisten en samen over hun drankprobleem wensen te spreken. Ze proberen gelukkig nuchter te blijven door het toepassen van de twaalf stappen en de twaalf tradities van AA. Het doel van de groep is een aanvulling te vormen op de gewone AA-vergaderingen . Dit is geen officiële AA-groep .

Wat doen we ?

Wij zijn AA- leden die het E-groepje gebruiken als aanvulling op onze wekelijkse AA-vergadering. (Wij blijven ervan overtuigd dat de "cybergroep" deze vergadering nooit zal kunnen vervangen ). Zoals de omschrijving vertelt zijn we mensen die proberen gelukkig nuchter te blijven aan de hand van de twaalf stappen en de twaalf tradities van AA.

Wij bespreken via e-mail een door de chairman gekozen onderwerp. De onderwerpen zijn allemaal AA gerelateerd. Elke maand wordt een stap en een traditie besproken. De volgorde hiervan is dezelfde als de maanden. Daarnaast worden andere thema's besproken. Vanzelfsprekend kunnen de leden ook suggesties doen. Ook persoonlijke problemen kunnen aan bod komen.

AA-Schoten even voorstellen:

De AA-club Bevrijding is gevestigd in Schoten, maar ook van elders is iedereen bij ons even hard welkom! 

Op de wekelijkse AA-vergaderingen helpen wij elkaar om ons drankprobleem achter ons te laten. Elke dag van de week – behalve zaterdag - vergadert er een andere AA-zelfhulpgroep. 

Intro online zelfhulp

Je wilt je drinkgewoontes veranderen?

Je wilt minderen of (tijdelijk) stoppen met drinken?

Dan kan je op deze website anoniem een zelfcontrole programma volgen. Je noteert dagelijks je alcoholgebruik en je voert een aantal opdrachten uit om je te helpen bij het bereiken van je doel. Je werkt volledig zelfstandig.

Het programma is 24 uur per dag toegankelijk en je beslist zelf over wat je wil bereiken. Bovendien is het kosteloos!

AAzondergod vzw - Alcoholisme is een ziekte, daar heb je niet om gevraagd, je draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Je bent wel verantwoordelijk voor de mate waarin je er iets aan doet. Een zelfhulpgroep kan je drankmisbruik stoppen en helpen nuchter te worden.

Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

Het enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken.

Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA-lidmaatschap; wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen.

AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling, wenst zich niet te mengen in enig geschil, steunt of bestrijdt geen enkel doel. Ons hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

De term verslaving duidt op een lichamelijke en/of psychische afhankelijkheid van een bepaald genees- of genotmiddel (door herhaaldelijk gebruik). Wanneer het gebruik gestopt wordt, treden er zogenaamde abstinentie-

SOS-zelfhulpgroepen voor mensen met verslavingsproblemen is een zelfbedruipende, pluralistische en autonome organisatie die openstaat voor iedereen die iets wil doen aan zijn of haar verslaving. Nuchterheid is de enige prioriteit. Door regelmatige contacten met mensen die hun verslaving overwonnen leert men gemakkelijker te leven zonder het middel waaraan men verslaafd was.

Zelfhulpgroep De Bongerd begeleidt reeds 30 jaar mensen met een verslavingsprobleem naar een bevrijd en stabiel leven, zonder verslavingsonderhoudende vervangende middelen en zonder financiële kosten. Er wordt gewerkt vanuit de ervaring dat verslaving geen ziekte is, en dat er dus geen medicament bestaat om een verslaving op te heffen.

Speciaal voor jongeren (tussen 11 en 25 jaar) is er een nieuw project om met een ervaringsdeskundige te spreken over drankgebruik-drankmisbruik-drankprobleem of andere vragen in verband met alcohol. Het project is ontstaan uit het Comité Openbare Informatie van de AA maar is niet gekoppeld aan AA.

Al-Anon is een zelfhulpgroep voor familieleden en vrienden van mensen met drankproblemen. Iedereen die lijdt of geleden heeft onder het buitensporig drankgebruik van een familielid of vriend kan lid worden. Het lidmaatschap is gratis. Op de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, wordt inzicht verworven in de verziekte levenssituatie, wordt kracht ontvangen om het alcoholprobleem een minder belangrijke rol in het leven te laten innemen. Anonimiteit is een waarborg. De doelstelling van Al-Anon is familieleden en vrienden van alcoholisten helpen groeien naar een gezond en evenwichtig leven.

Alateen is een zelfhulpgroep voor kinderen vanaf tien jaar, die ernstig lijden of geleden hebben onder het drankmisbruik van iemand uit hun omgeving (ouder, familielid, vriend). Alateen maakt deel uit van de Al-Anon Familiegroepen en heeft als doelstelling de moeilijkheden te bespreken waarmee kinderen en tieners te kampen hebben en waarin alcoholisme zijn vernietigende rol speelt.

SOS Nuchterheid® is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs, pillen enz.... SOS Nuchterheid is een lidvereniging van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) - deMens.nu en van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

Alcohol is, in onze samenleving althans, het prototype van de maatschappelijk aanvaarde drugs. Het gebruik van alcohol kan in bepaalde omstandigheden een bijdrage leveren tot het bevorderen van de kwaliteit van leven, een overmatig gebruik ervan kan echter lichte tot zeer ernstige risico's inhouden. Verschillende zaken kunnen de oorzaak zijn van alcoholproblemen. Voor oplossingen zijn de persoon, het middel en de omgang zeer belangrijk.

Bewust Veranderen – Ekeren

Bewust Veranderen is een eigentijdse en misschien zelfs een beetje eigenzinnige AA en AlAnon- zelfhulpgroep voor enerzijds mensen met een alcoholprobleem (Bewust Veranderen AA) en anderzijds hun partners en/of familieleden (Bewust Veranderen AlAnon). Beide groepen vergaderen gelijktijdig - maar autonoom - in aparte lokalen elke woensdag van 20.00 hr tot 22.00 hr.
Bewust Veranderen beschouwt deze benadering als een sterke toegevoegde waarde.

 

 

- De vergaderingen zijn GRATIS
- Discretie gewaarborgd
- Geen “professionelen”, uitsluitend ervaringsdeskundigen

Bewust Veranderen is toegankelijk voor elke meerderjarige ongeacht zijn/haar leeftijd, nationaliteit, seksuele geaardheid, inkomen, levensbeschouwing … Tijdens deze bijeenkomsten, door en voor lotgenoten, wordt alcoholisme benaderd als een ziekte die niet alleen de persoon zelf, maar ook de partner en gezin tot in hun fundamenten kan raken.

Bewust Veranderen heeft getracht het 12- stappenprogramma van AA en AlAnon te herschrijven naar leesbare en eigentijdse teksten zonder te raken aan de beginselen van dit waardevolle programma.

 

Interesse?

info@bewustveranderen.be

www.bewustveranderen.be 

www.facebook.com/bewustveranderen

 

Ook jij kan geholpen worden

 

 

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.