Als-liga belgie vzw

In februari 1995 ( Belgisch Staatsblad 15.06.1995) werd de VZW ALS Liga België officieel opgericht door een groep van patiënten en hun familieleden. Deze mensen hadden het jaar voordien gereageerd op een oproep van Hugo Mees, de vader van een jonge ALS-patiënt. Allen hadden nood aan goede informatie, hulp en coördinatie van de zorg bij ALS.

De vereniging richt zich naar alle Belgische ALS-patiënten. Het bestuur bestaat uitsluitend uit ALS-patiënten of hun familie met als voordeel dat zij de ziekte met haar directe en indirecte gevolgen zeer goed kennen. Hun motto is: 

Op de bres voor ALS

De vzw met Identificatienummer 9897/95 staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin van België en is aangesloten bij de overkoepelende Internationale Alliantie van ALS/MND verenigingen.

Ondertussen is de vereniging uitgegroeid tot een heuse organisatie die steeds klaarstaat voor mensen met ALS en hun familie. De Liga beschikt nu over een eigen secretariaat dat bemand wordt door vrijwilligers.
De zetel is gevestigd in de Kapucijnenvoer 33 / B1, te 3000 Leuven.
Tel. +32(0)16/23.95.82, fax +32(0)16/29.98.65,
e-mail: info@alsliga.be
website: www.ALSLIGA.be

We beschikken over allerlei hulpmiddelen van A tot Z: zoals rolstoelen, van de eenvoudigste tot de meest gesofisticeerde computergestuurde rolwagens. Alle soorten communicatieapparatuur, omgevingsbesturingssystemen, enz… Mensen met ALS die lid zijn van de vereniging kunnen van deze service gebruik maken als de nood aan hulpmiddelen zich opdringt.

Mensen mogen al hun vragen aan ons stellen, in de mate van het mogelijke zal er antwoord op gegeven worden, anders wijzen we hem/haar door naar medici of naar de bevoegde instanties.

Doelstellingen:

 • Informeren van patiënten, familieleden en derden over de ziekte ALS.
 • Voorzien in psycho-sociale ondersteuning van patiënten en familie na de vaststelling van de diagnose.
 • Gratis ter beschikking stellen van technische en logistieke hulpmiddelen zoals rolwagens, tilsystemen, spraakcomputers en andere.
 • Opkomen voor de rechten van ALS patiënten bij diverse instanties en de Overheid.
 • Streven naar opvang- en verzorging op maat door een eigen zorgverblijf op te richten.
 • Organiseren van contactdagen om het samenhorigheidsgevoel te bevorderen.
 • Sensibiliseren van de publieke opinie.
 • Stimuleren en financieren van het wetenschappelijk onderzoek.
 • Fondsen inzamelen om een optimale werking voor ALS-patiënten te kunnen waarborgen.
 • Contacten leggen met buitenlandse organisaties om informatie te verzamelen en uit te wisselen.
 • Eigen secretariaat laten functioneren.
 • Uitgeven van een driemaandelijkse nieuwsbrief.


Het lidmaatschap is gratis.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.