Borstkanker.net werd gestart in 1999 nadat de oprichtster Nancy Wauters zelf werd geconfronteerd met borstkanker. De website groeide uit een persoonlijke grote behoefte aan informatie op het internet, die in die tijd absoluut niet beschikbaar was in het Nederlands.

De website had van bij het begin steun van enkele artsen die zich engageerden om de medische juistheid van de gegevens te controleren. De groep artsen en andere medische specialisten werd alsmaar groter.

De website breidde uit en werd een zeer informatieve website met gespreksgroepen, chatrooms, zoekmachine, gastenboek, de mogelijkheid om vragen te stellen via een vragenformulier, enz.

De vzw Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker (TVDK), werd in 1992 opgericht door dokter Prof. Dr. Paul Beeckman en wijlen Zuster Moniek Vandenberghe met als doel in de regio Tielt initiatieven te nemen om de zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten te behartigen. De vzw wordt ondersteund door professionele zorgverstrekkers (artsen en verpleegkundigen). Ook ervaringsdeskundigen die de ziekte meemaakten werken mee, dit alles op vrijwillige basis.

Bewuster Verder Leven richt zich tot vrouwen die geconfronteerd worden met borstkanker. Deze zelfhulpgroep geeft praktische informatie en morele steun aan vrouwen die met deze problematiek geconfronteerd worden. Vrijwilligsters staan ter beschikking zowel voor als na de ingreep. Het samen kunnen delen in een ervaringsbeleving is hierbij van kapitaal belang.

De vereniging wil zoveel mogelijk informatie verschaffen aan vrouwen die met een borstoperatie geconfronteerd worden. Daarnaast wil zij ook psychosociale begeleiding bieden op basis van ervaringsdeskundigheid. Na doorverwijzing van de arts, de sociale dienst of op vraag van de patiënte zelf, zal de vrijwilligster een bezoek brengen aan de geopereerde vrouw thuis of in het ziekenhuis.

Leven Zoals Voorheen, een door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende vrijwilligersorganisatie, wil vrouwen en mannen geconfronteerd met borstkanker helpen om zo vlug mogelijk weer te leven zoals voorheen, door middel van emotionele steun en praktische hulp.

Naar het brede publiek toe wil de vereniging informatie verschaffen, het taboe rond kanker doorbreken en preventief kankeronderzoek en zelfonderzoek van de borsten stimuleren. Om dit alles te realiseren werkt de groep nauw samen met professionele instanties.

'Vrouwen helpen elkaar' is een vereniging van vrouwen die een borstamputatie of borstsparende operatie hebben ondergaan en die zich vrijwillig inzetten om morele steun te verlenen aan andere vrouwen die geopereerd werden of nog geopereerd moeten worden van deze ingreep die toch zo moeilijk is om te aanvaarden.

Deze vereniging richt zich vooral tot borstkankerpatiënten (vrouwen en mannen) in Klein Brabant (Puurs, Bornem, Sint-Amands) maar iedereen die aanklopt is welkom. De zelfhulpgroep staat met al zijn leden, kennis en ervaring klaar om altijd en onder alle omstandigheden te helpen en te steunen.

De behandeling van borstkanker is voor velen een moeilijke periode, waar heelkundige ingrepen, chemotherapie en/of hormonale therapie en radiotherapie elkaar opvolgen. Deze behandelingen zijn meestal ingrijpend en hebben zowel lichamelijk als psychologisch een grote impact. Omwille van vermoeidheid, angst, emotionele ontreddering en gebrek aan fut worden fysieke inspanningen vermeden.

De ervaringsdeskundigen van de zelfhulpgroep Samen na Borstoperatie bieden thuis en/of in het ziekenhuis opvang aan iedereen die geconfronteerd wordt met een borstoperatie of een bepaalde behandeling van borstkanker - zowel mannen als vrouwen, preventief of curatief en dit voor, tijdens en na de behandeling.

NABORAM is een zelfhulpgroep opgericht in april 1978 en actief op gebied van psychische en praktische begeleiding van vrouwen die een borstamputatie of een borstsparende ingreep hebben ondergaan. Ook vrouwen met interesse voor borstreconstructie kunnen bij de groep terecht. Vrijwilligsters die zelf een borstoperatie hebben ondergaan en dit voldoende verwerkt hebben zorgen voor de begeleiding.

BORATIE wil praktische informatie verschaffen aan vrouwen geconfronteerd met borstkanker. Daarnaast wil BORATIE luisteren naar de noden van de vrouw en haar de ervaringen doorspelen van vrouwen die een en ander reeds verwerkten. BORATIE hecht veel belang aan kankerpreventie en aan een goede relatie met professionele hulpverleners.

Samen Verder Kempen streeft naar een betere levenskwaliteit voor vrouwen met borstkanker of vrouwen die borstkanker hebben gehad en hun naaste omgeving. Lotgenotencontact staat centraal.

De vrijwilligsters bieden individuele morele en psychologische ondersteuning aan lotgenoten tussen diagnose en operatie en tijdens en na behandeling door bezoek in het ziekenhuis, huisbezoek, telefoon of mail, brochure of flyer.

AMAZONE wil vrouwen voor en na een borstoperatie helpen om deze moeilijke periode goed door te komen. Hulp van vrouw tot vrouw, van ex-patiënte tot patiënte is vooral van onschatbare waarde bij praktische struikelblokken, bij aanvaardingsproblemen en bij familiale en relationele moeilijkheden. AMAZONE is overwegend actief in het Waasland.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.