Wat is CPRS?

Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een complicatie die na een letsel of een operatie aan een ledemaat, arm of been, ontstaat. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing van de hand, een ernstige vorm van CRPS geven. Een zwaar letsel, zoals een gecompliceerde enkelbreuk, kan in lichte mate CRPS tot gevolg hebben.

CRPS is een van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een ledemaat. Alle weefsels en alle functies van een arm of been kunnen door CRPS worden aangetast. Er kan ernstige invaliditeit en moeilijk te behandelen pijn optreden. De patiënt kan in een maatschappelijk en sociaal isolement terecht komen. Jaarlijks krijgen 5.000 mensen deze complicatie na een letsel. In enkele gevallen ontstaat CRPS spontaan.

't Lichtpuntje is een vereniging van chronische pijnpatiënten en hun levensgezel. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten in het Janssen Ontmoetingscentrum Stationstraat 60-62 in Turnhout. Deskundigen belichten er thema's i.v.m. de problematiek en er is vooral veel lotgenotencontact.

In deze vereniging kunnen mensen met chronische pijn (ongeacht de oorzaak van deze pijn, ongeacht de leeftijd), familieleden en alle geïnteresseerden onder lotgenoten praten over emoties, onzekerheden, vragen, angsten. De vereniging wil een steun zijn in moeilijke periodes en mensen helpen terug zin in hun leven te krijgen.

Als pijn een deel wordt van je leven en je wereld op zijn kop komt te staan, heeft dit invloed op jezelf en op je omgeving. Als chronische pijnpatiënt kom je daardoor vaak in de kou te staan. Steun en begrip vinden bij elkaar kan hierbij een verschil maken. Dit is het doel van 'Hart voor Pijn', een praat- en meditatiegroep voor chronische pijnpatiënten.

De vereniging de Maretak is opgericht voor mensen met chronische pijn of die in contact komen met die patiënten. Ze staat open voor iedereen ongeacht het soort pijn of ziekte, ongeacht tot welke ideologische strekking of mutualistisch lidmaatschap men behoort. Oorspronkelijk waren de activiteiten gericht naar de bewoners van de regio die het CM-gewest Winge omvat, maar vrij snel werd besloten om zich te richten naar de ganse provincie Vlaams-Brabant.

Wie zijn wij?

In 1992 besloten 2 vriendinnen, samen met de medewerking van het "Trefpunt" om een zelfhulpgroep op te richten voor patiënten met een neurostimulator of een medicatiepomp. Zij werden gedreven door eigen ervaringen van onbegrip, eenzaamheid, problemen op professioneel en relationeel vlak, enz. Onze zelfhulpgroep is er voor mensen die een neurostimulator of een medicatiepomp geïmplanteert hebben gekregen, hun familieleden en voor mensen die vragen hebben omtrent deze ingrepen.

Wat is een neurostimulator of medicatiepomp?

Een neurostimulator of medicatiepomp is een apparaatje dat wordt ingeplant om pijn onder controle te houden. De groep staat open voor wie één of beide apparaten ingeplant kreeg of voor wie vragen heeft in afwachting van een inplanting. Men biedt de gelegenheid om regelmatig met lotgenoten te praten over de voorlopige en de definitieve inplanting en over de angst, hoop en onzekerheid die hiermee gepaard kan gaan.

Andere aspecten van de problematiek die aan bod komen zijn:

de (over)blijvende pijn, de medische en psychische begeleiding en, niet te onderschatten, het dagelijks leven met zo'n apparaatje, de gevolgen voor het familiale en relationele leven, rechten als patiënt en andere problemen die patiënten nauw aan het hart liggen. De vereniging ijvert vooral voor de terugbetaling van de neurostimulator-medicatiepomp. Er is maandelijks een bijeenkomst op zaterdag (uitgezonderd juli-augustus). Een brochure over patiëntenbegeleiding wordt afzonderlijk verstuurd; eenmaal per jaar verschijnt er een tijdschrift.

Wat biedt onze zelfhulpgroep?

U kunt er samen met lotgenoten praten over:

  • Voorlopige en definitieve implantatie van een neurostimulator of een medicatiepomp
  • Uw angst, hoop en onzekerheid
  • De (over)blijvende pijn
  • De medische en psychische begeleiding
  • Het dagelijkse leven met zo'n apparaatje
  • De gevolgen voor het familiale en relationele leven
  • Uw rechten als patiënt

en andere problemen die u nauw aan het hart liggen bespreken.

Werking onze zelfhulpgroep

Iedere maand houden wij een bijeenkomst die doorgaat in het AZ Nikolaasziekenhuis in Sint-Niklaas.

Wij houden regelmatig een gezellig samenzijn met een lekker kopje koffie waarbij onze leden hun ervaringen kunnen delen. Ook nodigen wij regelmatig gastsprekers uit die elk vanuit hun vakgebied informatie verlenen.

Contact

Erna De Geest

Reynaertpark 60

9100 SINT-NIKLAAS

Tel: 0497/77.42.43

Bereikbaarheid: overdag

e-mail: erna.degeest@ns-mp.be

tweede mailadres: herwin.rottiers@ns-mp.be

Website: www.ns-mp.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.