Lichtpuntje

't Lichtpuntje is een vereniging van chronische pijnpatiënten en hun levensgezel. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten in het Janssen Ontmoetingscentrum Stationstraat 60-62 in Turnhout. Deskundigen belichten er thema's i.v.m. de problematiek en er is vooral veel lotgenotencontact.

Leren leven met pijn is immers een moeizame weg:

Om kans te bieden aan mensen met chronische pijn (ongeacht de oorzaak van deze pijn) om met lotgenoten te praten over vragen, emoties, onzekerheden, angsten,….

 • Om erkenning te bieden, een troost te zijn, steun te verlenen in moeilijke perioden. 
 • Om informatie en vorming te geven over alle mogelijke terreinen die verband houden met pijn. 
 • Om te leren inzien wat je nu nog kan en niet vast te blijven zitten op wat een leven zonder pijn had kunnen zijn. Om onze stem te laten spreken voor onze «onzichtbare » ziekte. 
 • Om te leren geloven dat je met pijn ook de moeite waard bent zowel voor jezelf en voor anderen. 

Charter ‘t Lichtpuntje.

 • Brede informatie geven over «wat er met ons gebeurt», zowel fysisch, psychologisch en dit in relatie met onze levensgezel(len) en de samenleving. 
 • Meer inzicht geven over bepaalde medische behandelingen, en medische en maatschappelijk handelen, opdat de chronische pijnpatiënt assertiever wordt. 
 • Lotgenotencontact mogelijk maken, voor zowel de chronische pijnpatiënt als hun levensgezel(len).
 • De leden inspraak geven bij de samenstelling van het programma-aanbod en de werking van de vereniging.
 • Dit door middel van een statutaire vergadering en driejaarlijkse verkiezingen. 
 • De toegang tot de beleidsinstanties vergroten door onder meer samen te werken met ziekenzorg CM, onze partner hierin. 
 • IJveren voor het oprichten van een solidariteitsfonds voor chronische pijnpatiënten. 
 • In principe elke 3° zaterdag van de maand van 14u00 tot 17u30 samenkomen.
 • Het de deelnemers zo comfortabel mogelijk maken tijdens de samenkomsten door middel van o.a. ligbedden, kussens, voetbankjes en het ter beschikking stellen van rolstoelen en véél lotgenotencontakt. Ook door voldoende tussenruimten te creëren, zodat iedere aanwezige zich kan plaatsen en verplaatsen naar believen.

't Lichtpuntje is aangesloten bij de Vlaamse Pijnliga.

Secretariaat Chronische Pijnvereniging De Maalberg 20 2370 ARENDONK

Tel: 014/67.13.47 e-mail: lichtpuntje@skynet.be

Website: www.tlichtpuntje.be

Forum op www.chronischepijnforum.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.