Een café is een plek bij uitstek om mensen te ontmoeten, contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. In het praatcafé dementie zijn er geen barkrukken of klikkende biljartballen maar de sfeer is er net zo ontspannen als in een gewoon café. Hier kunnen op een informele manier mensen met dementie, hun familieleden en mantelzorgers rond het onderwerp dementie elkaar ontmoeten. 

De expertisecentra dementie zijn ontstaan vanuit de nood aan informatie en begeleiding van iedereen die geconfronteerd wordt met dementie. Ondanks de toenemende aandacht voor dementie in de media, blijven er nog heel wat misverstanden overeind. Zo bijvoorbeeld de misvatting dat een persoon met dementie het toch allemaal niet meer weet. Deze idee vindt zijn wortels in de negatieve stereotiepe beelden over de eindfase van het dementieproces.

Dementie is geen toestand, maar iets dat steeds in wording is: een dement persoon is niet zomaar bepaalde - overwegend verstandelijke - vermogens kwijt, maar is ze voortdurend -zij het zeer langzaam - aan het verliezen. Het begrip "dementen", "dementerenden" wordt steeds minder gebruikt. Wij leggen graag de nadruk op de persoon en spreken bijgevolg over de persoon met dementie.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.