Commissie diabetische kinderen en ouders - De Commissie DK&O is een werkgroep binnen de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw. De diagnose diabetes, op welk moment ook gesteld, heeft een impact op het leven. Diabetes betekent het verlies van een stuk gezondheid, het verlies van controle en misschien ook wel het verlies van een stukje van zichzelf. Voor kinderen en jongeren met diabetes is het belangrijk dat er op termijn een evenwicht is tussen hun 'diabetes' en het zich verder ontplooien en ontwikkelen.

De commissie probeert daarom de integratie van kinderen en jongeren in diverse sociale situaties te ondersteunen, bijvoorbeeld door het organiseren van een gezinsdag en het verlenen van medewerking aan vakantiekampen.

DK&O is een klankbord voor wat leeft bij kinderen en jongeren met diabetes en hun ouders, en gaat actief op zoek naar belangrijke inhoudelijke thema's.

Ottergemsesteenweg 456 9000 GENT Tel: 09/220.05.20 Tel: 0800/96.333

Bereikbaarheid: kantooruren; tweede telefoonnummer is de Diabetes Infolijn (gratis nummer)

e-mail: vdv@diabetes.be
Website: www.diabetes.be

Diabetes of suikerziekte is een chronische stofwisselingsziekte. De lichaamscellen kunnen de suikers of koolhydraten uit het voedsel niet meer opnemen, doordat de pancreas geen of te weinig insuline (een hormoon) aanmaakt. Het suikergehalte in het bloed stijgt abnormaal. De eerste tekenen zijn: vermoeidheid, vermageren, frequent urineren en, indien geen behandeling wordt gestart, coma.

Dankzij een behandeling met één of meerdere injecties per dag en een dieet, kan een patiënt een bijna normaal leven leiden. Type 2 diabetes (dat vaak op latere leeftijd voorkomt) wordt meestal enkel met medicatie en een aangepast dieet behandeld.

VLAAMSE DIABETES VERENIGING vzw (VDV)

Werking: De Vlaamse Diabetes Vereniging vzw staat open voor iedereen die met diabetes begaan is. De vereniging is een dynamische vzw die vele aspecten van diabetes behartigt. Sinds de oprichting in 1972 kent de vereniging een jaarlijks groeiend aantal leden. Tot het ledenbestand en de bestuursorganen behoren niet alleen mensen met diabetes maar ook hulpverleners die op een professionele wijze met diabetes bezig zijn. Dankzij deze brede basis kan de vereniging op een evenwichtige manier informatie verstrekken en opkomen voor de belangen van de diabetespatiënt.

De vereniging is actief in heel Vlaanderen. Plaatselijke afdelingen, in totaal 26, staan in voor de opvang van mensen met diabetes en hun sociale omgeving. Ze organiseren infoavonden en ontspanningsactiviteiten en stellen diabetesmateriaal ter beschikking aan een voordelige ledenprijs. Heel wat informatie over diabetes is ook te vinden in het tweemaandelijks tijdschrift Diabetes Info, in de talrijke brochures en op de website.

Iedereen die vragen heeft over diabetes kan gratis terecht bij de Diabetes Infolijn.

Diabetes video's

 

 

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.