Stel een bestuur samen voor uw zelfhulpgroep. Ten eerste probeer je niet "het wiel opnieuw uit te vinden." De kans is groot dat er tenminste één nationale groep, gericht op uw specifieke zorg, al bestaat. Zoek dit eerst uit.

Bij het opstarten van een zelfhulpgroep weet je op voorhand dat er doorzettingsvermogen nodig is om uw doelen te bereiken. Maar hoe ga je te werk? Ik zal in dit gedeelte proberen uit te leggen hoe je jezelf verder kan ontplooien en motiveren om van je sociale doelstelling een succesverhaal te maken. Denk eraan dat het verdienen van geld geen motivatie is bij het opstarten van je zelfhulpgroep.

Zet uw doel: Wees specifiek over de resultaten die je met je zelfhulpgroep wil bereiken. Wees specifiek over het tijdsbestek waarin je je doel of resultaat wilt bereiken. Het opzetten van je doel is het eerste gedeelte, zorg ervoor dat het iets is wat je redelijkerwijs kan bereiken.

Zelfhulpgroepen kunnen afzonderlijk of als onderdeel van grotere organisaties bestaan. Zij kunnen op informele wijze of volgens een vooraf bepaald programma handelen. De groepen werken meestal lokaal vanuit een centra, een school of een andere locatie.

In zelfhulpgroepen kunnen vormen van sociale steun ontstaan. Door middel van zelfonthulling, leden delen hun verhalen, spanningen, gevoelens, problemen, enz.. Ze leren dat ze niet alleen zijn, ze zijn niet de enigen die geconfronteerd worden met hun probleem. Dit vermindert het isolement dat veel mensen, vooral mensen met een handicap ervaren.

Met behulp van het "professionele expert"-model, hebben veel groepen professionals die dienen als leiders of voor het verstrekken van aanvullende informatie. Veel andere groepen staan niet toe dat professionals hun vergaderingen bijwonen, tenzij ze lid zijn of uitgenodigd worden als sprekers.

Leden van zelfhulpgroepen zijn afhankelijk van zichzelf, elkaar, de groep, misschien een geestelijke kracht. Samen leren ze om het probleem in hun leven te beheersen.

Zelfhulpgroepen kunnen een gezamenlijk stigma doorbreken zonder te oordelen. Zij kunnen emotionele, sociale en praktische steun aan elkaar geven. Ze kunnen verkennen, leren begrijpen en de schaamte of een stigma samen bestrijden, het gevoel van eigenwaarde wordt hierdoor vergroot. Door middel van participatie, kunnen ze hun sociale vaardigheden verbeteren ter bevordering van hun sociale re-integratie.

Door middel van "cognitieve (gedachten) herstructurering" kunnen leden leren om te gaan met stress, verlies en persoonlijke verandering.

Indien de zelfhulpgroep een goede leiding, bestuur en doelstelling heeft kan ik het nut van een zelfhulpgroep beamen. Zelfhulpgroepen kunnen potentieel een nuttig onderdeel zijn van de behandeling. Deze groepen bieden een platform van wederzijdse acceptatie. Mensen die nieuw zijn kunnen praten met anderen die succesvolle strategieën geleerd hebben.

Paul Bols

 

Wat is een Zelfhulpgroep? Een zelfhulpgroep heeft tot doel mensen met een gemeenschappelijk probleem bij elkaar te brengen. Zo kunnen ze zien dat ze niet alleen staan met hun problemen. Zelfhulpgroepen bieden hun leden de mogelijk om hun ervaringen te bespreken en om hun gedachten te delen ."Leren uit de ervaringen van lotgenoten." Op medisch vlak en op gebied van revalidatie zijn de meeste echter niet bevoegd. Vragen daaromtrent kunnen ze stellen aan vakmensen, dokters en therapeuten, die met de zelfhulpgroep begaan zijn.

De hoofddoelstelling is u het gevoel te geven wat er leeft binnen een zelfhulpgroep: het leven terug opnemen met de mogelijkheden die er zijn.

Voor velen is het bijwonen van een steungroep een instant gevoel van gemeenschap en aansluiting: wetende dat "je niet alleen bent". Veel mensen voelen zich geïsoleerd. Het kunnen praten over hoe de diagnose uw leven heeft beïnvloed en hier over kunnen praten met lotgenoten geeft een gevoel van verbondenheid, het doel en de eigenwaarde, dit alles bevordert de geestelijke gezondheid in positieve zin. Luisteren naar het verhaal van anderen (in het bijzonder de succesverhalen) kan anderen helpen om hun hoop voor de toekomst te voelen omdat anderen hebben ervaren, en overwonnen. Ze leren ook dat hun eigen ervaringen worden gezien als normaal. Het is inderdaad zeer krachtig om je verhaal te delen in een sfeer van vertrouwen en begrip, zonder de angst om beoordeeld of belachelijk gemaakt te worden. Leden kunnen het gevoel van acceptatie en begrip ervaren, vaak voor het eerst, door mensen die echt begrijpen, want, ook zij, "zijn er."

Ook de partners en familieleden vinden bij een zelfhulpgroep informatie en steun. Zij zijn steeds welkom op de vergaderingen en bijeenkomsten. We weten dat ook hun leven volledig is veranderd, ongevraagd en onverwachts.

"Een zelfhulpgroep verenigt mensen met een gemeenschappelijk probleem of in een zelfde situatie om samen beter te worden."

Een meer uitgebreide omschrijving van zelfhulpgroepen luidt:

"Zelfhulpgroepen zijn vrijwillige, meer of minder gestructureerde samenwerkingsverbanden van mensen wier activiteiten gericht zijn op het beheersen en overwinnen van aandoeningen en psychische of sociale problemen waardoor ze, persoonlijk of als verwanten, getroffen worden. Zelfhulpgroepen streven geen winst na. Hun doel is het bewerkstelligen van een verbetering in de persoonlijke levensomstandigheden van mensen en vaak ook een verandering van hun sociale en politieke omgeving. In hun activiteiten benadrukken ze gelijkberechtiging, authenticiteit en wederzijdse steun. De groep is een middel om de externe (sociale, maatschappelijke) en interne (persoonlijke, geestelijke) isolatie op te heffen. Ervaringskennis en -deskundigheid vormen de basis van hun optreden. Daarmee onderscheiden ze zich van andere vormen van vrijwilligerswerk en burgerengagement. Zelfhulpgroepen worden daardoor niet door professionelen geleid, velen doen echter een beroep op professionals voor afgebakende probleemstellingen."

Zelfhulpwijzer - Deze site is ontstaan vanuit mijn persoonlijke ervaring. Door een ernstig hartinfarct ben ik gedwongen om thuis te blijven, de meeste inspanningen zijn voor mij te zwaar. Maar op 42 jarige leeftijd is dit niet evident. De verveling slaat zeer snel toe! , "je moet u daar bij neerleggen" zegt de dokter, maar zo werkt het voor mij niet altijd.

Door me, binnen mijn mogelijkheden, in te zetten voor PeoplesProjects is voor mij dan ook het psychologisch aspect zeer belangrijk. Vroeger heb ik er nooit bij stil gestaan, maar het hebben van een job is toch van groot belang, je hebt een netwerk waar je op terug kan vallen, werkcollega's, klanten of leveranciers, in de sportclub, enz.....

Door die gebeurtenis in mijn leven kan ik mensen met een beperking ook veel beter begrijpen. Ik heb honderden gesprekken gehad met mensen uit de zogenaamde "kansengroepen", mijn denkwijze en kijk op het leven is hierdoor sterk verandert!

Kronika vzw is een organisatie van en voor vrijwilligers. Samen bouwen we websites die informatief en gericht zijn op welzijn, gezin en gezondheid.

Het promoten van zelfhulpgroepen is zeer belangrijk. Deze organisaties doen enorme inspanningen om u de juiste antwoorden te geven.

Door een ingrijpende gebeurtenis in uw leven zit je met honderden vragen die onbeantwoord blijven. De mensen achter een zelfhulpgroep zijn in de meeste gevallen ervaringsdeskundigen en hebben al heel wat watertjes door zwommen. Goed georganiseerde zelfhulpgroepen kunnen dan ook 99% van uw vragen beantwoorden.

Zelfhulp komt in feite neer op praten van lotgenoten over dezelfde ervaringen. Het hart van de zorg wordt zelfhulp ook wel genoemd. Het probleem kan een handicap, een chronische ziekte, verlies van een geliefde, een verslaving of één van de honderden andere moeilijke situaties zijn. Het gaat om het helende effect van delen en herkennen. In Vlaanderen zijn honderden zelfhulpgroepen actief waarvan de deelnemers steun hebben aan elkaar. Maar in hoeverre is dat eigenlijk door gedrongen tot hulpverleners en instanties? Draagt ervaringsdeskundigheid bij tot verbetering van de zorg? Wat is dan die meerwaarde? Vragen genoeg.

Sociale steun kan het gemakkelijker maken om om te gaan met een stressvolle situatie, en het verlichting van stress kan direct worden gerelateerd aan het voorkomen van verdere ziekte en nood.

Bij deze danken wij alle zelfhulpgroepen die ons geholpen hebben met informatie. Verder raden wij aan om te kijken of uw zelfhulpgroep al opgenomen is in de lijst. Voor eventuele aanpassingen of het opnemen van uw zelfhulpgroep op onze website klik op “zelfhulpgroep toevoegen”. Na controle zullen wij uw teksten, afbeeldingen en/of logo publiceren!

Het PeoplesProjects Team

Paul Bols

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.