Wat is een Zelfhulpgroep?

 

Wat is een Zelfhulpgroep? Een zelfhulpgroep heeft tot doel mensen met een gemeenschappelijk probleem bij elkaar te brengen. Zo kunnen ze zien dat ze niet alleen staan met hun problemen. Zelfhulpgroepen bieden hun leden de mogelijk om hun ervaringen te bespreken en om hun gedachten te delen ."Leren uit de ervaringen van lotgenoten." Op medisch vlak en op gebied van revalidatie zijn de meeste echter niet bevoegd. Vragen daaromtrent kunnen ze stellen aan vakmensen, dokters en therapeuten, die met de zelfhulpgroep begaan zijn.

De hoofddoelstelling is u het gevoel te geven wat er leeft binnen een zelfhulpgroep: het leven terug opnemen met de mogelijkheden die er zijn.

Voor velen is het bijwonen van een steungroep een instant gevoel van gemeenschap en aansluiting: wetende dat "je niet alleen bent". Veel mensen voelen zich geïsoleerd. Het kunnen praten over hoe de diagnose uw leven heeft beïnvloed en hier over kunnen praten met lotgenoten geeft een gevoel van verbondenheid, het doel en de eigenwaarde, dit alles bevordert de geestelijke gezondheid in positieve zin. Luisteren naar het verhaal van anderen (in het bijzonder de succesverhalen) kan anderen helpen om hun hoop voor de toekomst te voelen omdat anderen hebben ervaren, en overwonnen. Ze leren ook dat hun eigen ervaringen worden gezien als normaal. Het is inderdaad zeer krachtig om je verhaal te delen in een sfeer van vertrouwen en begrip, zonder de angst om beoordeeld of belachelijk gemaakt te worden. Leden kunnen het gevoel van acceptatie en begrip ervaren, vaak voor het eerst, door mensen die echt begrijpen, want, ook zij, "zijn er."

Ook de partners en familieleden vinden bij een zelfhulpgroep informatie en steun. Zij zijn steeds welkom op de vergaderingen en bijeenkomsten. We weten dat ook hun leven volledig is veranderd, ongevraagd en onverwachts.

"Een zelfhulpgroep verenigt mensen met een gemeenschappelijk probleem of in een zelfde situatie om samen beter te worden."

Een meer uitgebreide omschrijving van zelfhulpgroepen luidt:

"Zelfhulpgroepen zijn vrijwillige, meer of minder gestructureerde samenwerkingsverbanden van mensen wier activiteiten gericht zijn op het beheersen en overwinnen van aandoeningen en psychische of sociale problemen waardoor ze, persoonlijk of als verwanten, getroffen worden. Zelfhulpgroepen streven geen winst na. Hun doel is het bewerkstelligen van een verbetering in de persoonlijke levensomstandigheden van mensen en vaak ook een verandering van hun sociale en politieke omgeving. In hun activiteiten benadrukken ze gelijkberechtiging, authenticiteit en wederzijdse steun. De groep is een middel om de externe (sociale, maatschappelijke) en interne (persoonlijke, geestelijke) isolatie op te heffen. Ervaringskennis en -deskundigheid vormen de basis van hun optreden. Daarmee onderscheiden ze zich van andere vormen van vrijwilligerswerk en burgerengagement. Zelfhulpgroepen worden daardoor niet door professionelen geleid, velen doen echter een beroep op professionals voor afgebakende probleemstellingen."

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.