Zijn zelfhulpgroepen nuttig?

Zelfhulpgroepen kunnen afzonderlijk of als onderdeel van grotere organisaties bestaan. Zij kunnen op informele wijze of volgens een vooraf bepaald programma handelen. De groepen werken meestal lokaal vanuit een centra, een school of een andere locatie.

In zelfhulpgroepen kunnen vormen van sociale steun ontstaan. Door middel van zelfonthulling, leden delen hun verhalen, spanningen, gevoelens, problemen, enz.. Ze leren dat ze niet alleen zijn, ze zijn niet de enigen die geconfronteerd worden met hun probleem. Dit vermindert het isolement dat veel mensen, vooral mensen met een handicap ervaren.

Met behulp van het "professionele expert"-model, hebben veel groepen professionals die dienen als leiders of voor het verstrekken van aanvullende informatie. Veel andere groepen staan niet toe dat professionals hun vergaderingen bijwonen, tenzij ze lid zijn of uitgenodigd worden als sprekers.

Leden van zelfhulpgroepen zijn afhankelijk van zichzelf, elkaar, de groep, misschien een geestelijke kracht. Samen leren ze om het probleem in hun leven te beheersen.

Zelfhulpgroepen kunnen een gezamenlijk stigma doorbreken zonder te oordelen. Zij kunnen emotionele, sociale en praktische steun aan elkaar geven. Ze kunnen verkennen, leren begrijpen en de schaamte of een stigma samen bestrijden, het gevoel van eigenwaarde wordt hierdoor vergroot. Door middel van participatie, kunnen ze hun sociale vaardigheden verbeteren ter bevordering van hun sociale re-integratie.

Door middel van "cognitieve (gedachten) herstructurering" kunnen leden leren om te gaan met stress, verlies en persoonlijke verandering.

Indien de zelfhulpgroep een goede leiding, bestuur en doelstelling heeft kan ik het nut van een zelfhulpgroep beamen. Zelfhulpgroepen kunnen potentieel een nuttig onderdeel zijn van de behandeling. Deze groepen bieden een platform van wederzijdse acceptatie. Mensen die nieuw zijn kunnen praten met anderen die succesvolle strategieën geleerd hebben.

Paul Bols

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.