Onder Ons vzw is een vereniging van en voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen en is actief met kleinschalige werkgroepen in heel Vlaanderen. Onder Ons beschikt over een uitgebreid dienstverleningsaanbod: informatie over technische hulpmiddelen en cursussen liplezen of spraakafzien in elke provincie.

Werking: Federatie van Vlaamse Dove en Slechthorende Jongeren vzw - in het kort Jong-Fevlado - overkoepelt als organisatie de zes jeugdclubs in Vlaanderen en vertegenwoordigt alle Vlaamse jongeren van 15 tot 30 jaar met een auditieve stoornis. Jong-Fevlado werd opgericht in 1988.

Fevlado vzw, de Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties, vertegenwoordigt de Vlaamse doven en slechthorenden in het algemeen, en de Vlaamse Gebaren-taalgebruikers in het bijzonder. Ook de Vlaamse Doofblinden worden door Fevlado vertegenwoordigd.

Zoniënclub is een vereniging voor doven, slechthorenden en hun horende partners, vrienden en sympathysanten. Wij komen regelmatig samen op culturele, sportieve of gewoon ontspannende gelegenheden. Dat kan gaan van een poëzie-avond, een bezoek aan een museum of tentoonstelling, een wandeling of zelfs een weekendje uit. Bij uitstappen die door een gids begeleid worden vragen we telkens een doventolk om de uitleg om te zetten in gebarentaal en vragen we aan de gids traag en duidelijk te articuleren voor de personen met een auditieve handicap die liplezen en/of luisteren met hoorapparaat.

De werking van VVMG is opgedeeld naar slechthorenden, mensen die op latere leeftijd gehoorgestoord werden en doofgeborenen die zich al dan niet in de horende samenleving wensen te integreren. Ook horenden die met doven en slechthorenden samenleven of contacten hebben zijn welkom. De werking richt zich op heel Vlaanderen.

  • Anders Horen door SpraakAfzien vzw

Anders Horen door SpraakAfzien vzw (AHOSA vzw) … Een hele mondvol! Wie zijn we? Wat doen we? We zijn een vereniging voor mensen die in de loop van hun leven met een blijvend gehoorprobleem geconfronteerd worden. De vereniging werd opgericht in 1993 op vraag van en mede door mensen met gehoorverlies.

Van de Belgische bevolking heeft 10 % een blijvend gehoorprobleem. Bovendien wordt er verwacht dat dit cijfer nog stijgt door de vergrijzing van de bevolking en de toenemende lawaaipollutie die vooral jongeren treft. Doofheid of slechthorendheid kan aangeboren zijn, maar het grootste deel van de gehoorproblemen is 'verworven'. Het gaat hier meestal om aandoeningen in het binnenoor als gevolg van een ziekte, trauma, toxische medicatie, erfelijkheid,...

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.