Ouders Van Kinderen Met Cochleaire Inplant

Van de Belgische bevolking heeft 10 % een blijvend gehoorprobleem. Bovendien wordt er verwacht dat dit cijfer nog stijgt door de vergrijzing van de bevolking en de toenemende lawaaipollutie die vooral jongeren treft. Doofheid of slechthorendheid kan aangeboren zijn, maar het grootste deel van de gehoorproblemen is 'verworven'. Het gaat hier meestal om aandoeningen in het binnenoor als gevolg van een ziekte, trauma, toxische medicatie, erfelijkheid,...

Een deel van de mensen met een aangeboren gehoorstoornis gebruikt gebarentaal. In Vlaanderen wordt dit aantal geschat op zesduizend. Vele slechthorende en dove mensen communiceren 'oraal', d.w.z. dat ze proberen hun gehoorresten maximaal te gebruiken met behulp van hoorapparaten of een cochleaire inplant, dit in combinatie met liplezen.

VLAAMSE OUDERS VAN KINDEREN MET COCHLEAIRE INPLANT vzw (VLOK-CI)

Werking: Sinds de ontdekking van het Cochleaire Implantaat, kortweg CI genaamd, zijn doven en slechthorenden niet meer enkel aangewezen op hoorapparaten, liplezen en gebarentaal. Dit hoogtechnologisch hoorapparaat, waarvan een gedeelte wordt ingeplant in de schedel, biedt heel wat perspectieven. Ervaring heeft aan heel wat ouders duidelijk gemaakt dat dit prachtige hulpmiddel echter niet de doofheid en vaak onnodige problemen wegneemt. Ze hebben vragen die te maken hebben met de implantatie, de risico's, het herstel, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de auditieve ontwikkeling, de integratie, enz.

Praten met andere ouders kan helpen; vanuit die optiek is de vereniging VLOK-CI ontstaan. Een vereniging van en voor ouders. Met lotgenoten ervaringen delen, informatie verzamelen en uitwisselen doet ouders vaak beseffen dat ze niet alleen staan met hun problemen, ongeacht de keuze voor al dan niet een CI of een hoorapparaat.

De vereniging zet zijn deuren open naar alle ouders van dove en slechthorende kinderen en streeft naar een optimale samenwerking met andere relevante verenigingen, centra en instanties. Indien nodig worden gemeenschappelijke knelpunten aangekaart bij de betrokken diensten. De ouders worden op de hoogte gebracht van relevante informatie via de nieuwsbrief.

Greta Brunclair

Moerheide 193 9220 HAMME GSM: 0485/78.90.44

e-mail: voorzitter@vlok-ci.eu
Website: www.vlok-ci.eu

ANTWERPEN

Tessy Jorissen-Lemmens

Tel: 03/877.59.70 GSM: 0486/63.83.92 e-mail: jorissen.lemmens@skynet.be

Ilse Steenackers

Tel: 03/888.83.07 Tel: 0470/03.93.43

BRABANT (VLAAMS)

Goele David-Joniau

Tel: 016/26.19.01 e-mail: goele.joniau@belgacom.net

LIMBURG

David Luys

Tel: 0476/42.20.45 e-mail: david.luys@telenet.be

OOST-VLAANDEREN

Wim en An Byttebier-Vinken

Tel: 09/252.12.66 e-mail: wim.byttebier@pandora.be

Sandra en Wim Goetvinck-Knaepen

Tel: 053/77.47.45 e-mail: sandra.knaepen@skynet.be

WEST-VLAANDEREN

Milan Dima

Tel: 056/32.91.35 e-mail: milan@telenet.be

Gerelateerde items (op tag)

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.