Anders Horen door SpraakAfzien vzw

  • Anders Horen door SpraakAfzien vzw

Anders Horen door SpraakAfzien vzw (AHOSA vzw) … Een hele mondvol! Wie zijn we? Wat doen we? We zijn een vereniging voor mensen die in de loop van hun leven met een blijvend gehoorprobleem geconfronteerd worden. De vereniging werd opgericht in 1993 op vraag van en mede door mensen met gehoorverlies.

Een logopediste en psychologe sprongen mee op de kar. Onze vereniging bestaat dankzij de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent, sponsoring en schenkingen. Sponsoring kan door het plaatsen van een advertentie in ons driemaandelijks tijdschrift.

Missie

We streven naar een betere integratie in de “horende” samenleving. We willen onze naaste omgeving, de bredere samenleving en de overheid gevoeliger maken voor deze “onzichtbare” handicap om de nodige aanpassingen te kunnen bekomen voor een betere integratie. Dit doen we via sensibilisatie. Daarnaast willen we onze leden informatie bieden over alles wat met gehoorstoornissen te maken heeft. We willen lotgenoten de kans geven tot uitwisseling van ervaringen en gevoelens en tot ontspanning.

Werking

De werking van AHOSA – Anders Horen door Spraak Afzien vzw steunt op 3 grote pijlers:

  • Informatie
  • Gesprek
  • Ontspanning

Voor grote sensibiliseringsprojecten werken we via Opdoss vzw. Dit is een overkoepelende federatie van Vlaamse verenigingen voor slechthorende en dove kinderen en volwassenen.

Samen met OPDOSS vzw (Optimale Participatie en integratie van Dove en Slechthorende kinderen en volwassenen in de Samenleving) brachten we een poster uit met communicatietips. Deze is gratis bij ons te verkrijgen.

Onze vereniging ontwierp ook reeds een brochure. “Slechthorend ? Doof ? Alles wat je altijd al had willen weten maar nooit durfde vragen “. Deze brochure is nuttig om bij collega’s, vrienden en familie wat meer begrip los te weken … Een ander ontwerp van de vereniging is het “pasje” met allerlei gepersonaliseerde en relevante informatie over iemands graad van slechthorendheid, het gebruik van zijn/haar hoorapparaten, CI, zijn/haar favoriete communicatietips … Dit pasje wordt dan bij de identiteitskaart gestoken en kan dienen in geval van ongeval, ziekte …

Verder zetten we ons in om de auditieve toegankelijkheid van gebouwen en diensten te verbeteren. Hier de lijst van de Vlaamse cultuurcentra die eind 2009 beschikken over een uitrusting voor personen met een auditieve handicap.

Informatie bieden we meestal aan in de vorm van avonden waarop we een spreker uitnodigen die komt praten over de meest recente inzichten in verband met één of ander onderwerp. Dit kan gaan over oorsuizingen, evenwichtsproblemen, medische behandelingen, erfelijkheid, cochleaire implantatie, hoorapparaten, hulpmiddelen, financiële tegemoetkomingen, enz.

Tenslotte zorgen we voor gespreksavonden voor leden en hun familie rond een bepaald thema waarbij we luisteren naar elkaars verhaal en trachten oplossingen te zoeken voor herkenbare problemen, slechthorend en op reis, feesten, verwerking van het probleem (zelf, door de partner en door de kinderen), slechthorend en cultureel aanbod, …

We zorgen voor ontspanning zoals een museumbezoek of stadswandeling, een natuurwandeling, een daguitstap, een kaas- en wijnavond, …

We proberen al onze activiteiten zo toegankelijk mogelijk te maken. Tijdens gespreks- en informatieavonden gebruiken we ringleiding, een schrijftolk met schermprojectie, geschreven teksten, … Bij museumbezoeken/stadswandelingen en natuurwandelingen doen we een beroep op gidsen met een duidelijk mondbeeld en aangepaste lichaamstaal.

Al onze activiteiten staan ook open voor niet-leden!

De vereniging is lid van de Federatie van Vlaamse Verenigingen tot Optimale Participatie en integratie van DOve en Slechthorende kinderen en volwassen in de Samenleving (OPDOSS).

Contact

Ann Delmote - Inès Van de Weyer St-Lievenspoortstraat 117 9000 GENT

Tel: 09/268.26.26 Fax: 09/223.59.30 Bereikbaarheid: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9-16 uur

e-mail: ahosa@slp-gent.be
Website: www.ahosa.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.