Co-ouders vzw - Welkom op de site co-ouders.nl en .be. Een site voor gescheiden mensen met kinderen. Hier kunt u informatie vinden over co-ouderschap, zowel voor de Nederlandse wetgeving als de Belgische wetgeving. Er is een algemeen forum waar u ervaringen kunt uitwisselen met co-ouders en aanstaande co-ouders. Ook kunt u via het forum vragen stellen aan onze echtscheidingsbemiddelaar Ton v.d Berg.

Website: www.co-ouders.be

Email: info@co-ouders.nl 

sbo.gifJongeren geloven dat het anders kan

 Gilles zijn ouders zijn gescheiden : 

"Het zou al fantastisch zijn als ze opnieuw zouden praten met elkaar" 

"Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik twaalf was. het werd een vechtscheiding. Ma en pa kwamen niet overeen over de verblijfsregeling voor mijn broer en mij. Maar wij zien onze ouders allebei graag en wilden co-ouderschap. Dat ik zo heen en weer geslingerd word tussen mijn ouders, vind ik echt niet leuk. Zo zaagt mijn ma tegen mij dat pa de alimentatie weer te laat betaald heeft, terwijl ik daar niets aan kan doen. Ze moet dat tegen hem zeggen en niet tegen mij. Dat mijn ouders weer samen zouden zijn, daar droom ik al lang niet meer van. Het zou voor mij al fantastisch zijn als ze opnieuw zouden praten met elkaar."

Deze werkgroep staat open voor 'co-ouders' en 'nest-ouders' en voor hen die dit proberen te worden of het geweest zijn; alsook voor hun hulpverleners (bemiddelaars, notarissen, advocaten, rechters, wetgevers, studenten, journalisten enz.). Men kan er deskundige informatie en hulp krijgen op praktisch, juridisch, fiscaal, sociaal en opvoedkundig vlak.

Deze vereniging wil mensen in een moeilijke echtscheiding opvangen en hen moreel ondersteunen. Tevens wil men hen inlichten over de mentaliteit en gewoonten van rechters en advocaten, omdat deze mentaliteit aan de basis ligt van jarenlang aanslepende procedures en hoge kosten.

Daarom verricht men opzoekingswerk en worden er acties gevoerd. Er worden gespreks- en ontmoetingsavonden ingericht, meer informatie via het contactadres in Schilde. Men kan op deze avonden terecht met specifieke persoonlijke vragen en problemen.

Elan Kortrijk - zelfhulpgroep voor vrouwen in echtscheiding - Elan is een feitelijke vereniging gebaseerd op christelijke basis maar openstaand voor andere overtuigingen. Elan wil opvang en begeleiding geven, aan vrouwen verwikkeld in een moeilijke partnerrelatie, met morele en juridische steun.

Elan richt maandelijks een bijeenkomst in rond een thema eigen aan de situatie, met bemiddeling bij de heropbouw van een bestaande relatie, zo nodig met verwijzing naar bestaande diensten; met hulp en informatie bij echtscheiding; met bemiddeling bij Echtscheiding met Onderlinge Toestemming en eventuele juridische ondersteuning. Er wordt een bescheiden bijdrage van 20 euro per jaar gevraagd.

Elan Kortrijk - zelfhulpgroep voor vrouwen in echtscheiding

Molenstraat 135,

8501 Heule

Tel: 056 35 38 52

ernaghekiere@telenet.be

 

De diensten voor gezinspastoraal in de bisdommen - Via onder meer de diensten voor gezinspastoraal wil de katholieke kerkgemeenschap alle gezinnen nabij zijn en hen ondersteunen. Hierbij hebben zij oog voor de vele maatschappelijke veranderingen op relationeel vlak, waardoor een waaier aan relatie- en samenlevingsvormen is ontstaan.

De diensten gezinspastoraal willen zorg dragen voor de concrete mens in zijn of haar specifiek levensrelatie. Daarom hebben zij een gevarieerd aanbod voor diverse groepen van mensen: jongeren, kandidaat-trouwers, gehuwden, gezinnen, alleenstaanden, echtgescheidenen, weduwen en weduwnaars, nabestaanden na zelfdoding, ...
De diensten voor Gezinspastoraal engageren zich vanuit een christelijke inspiratie.

Ze worden in hun concrete projecten ondersteund door een overkoepelende interdiocesane vormings- en studiedienst voor gezinspastoraal, IDGP.
E-mail: IDGP@kerknet.be
Vlaanderen telt in het totaal zes diocesane diensten voor gezinspastoraal, elk met een eigen structuur, werking en inhoud.
Wil je meer weten over wat er in je bisdom of vicariaat gebeurt, klik hieronder op de juiste link.

Belangenverdediging van Gescheiden Mensen en hun Kinderen vzw is een nationaal verspreide vereniging die als doel heeft mensen in (echt)scheiding te informeren en aldus te helpen met hun problemen. Opgericht in 1980, werden door haar werking meer dan 100.000 mensen direct en persoonlijk bereikt. 

PAE is een vereniging voor en door echtgescheidenen, weduwen/weduwnaars en alleenstaanden. De organisatie staat open voor mensen die te maken hebben met relatieproblemen of zij die zoals zo velen gewoon nood hebben aan een nieuwe vriendenkring. Op een ongedwongen manier kan men er kennis maken met gelijkgestemden of misschien een nieuwe relatie opbouwen.

ADAMS wil deskundig advies i.v.m. echtscheiding, omgangsrecht, alimentatie, enzomeer verlenen aan mannen in of na een echtscheiding en vechten voor de gelijkberechtiging van man en vrouw in echtscheidingsprocedures. De vereniging verstrekt een informatiepakket over de echtscheidingsproblematiek en over de verschillende procedures die gevoerd kunnen worden.

Deze vereniging richt zich tot gescheiden mannen met kinderen uit de provincie Antwerpen. BGMK staat voor Bond Gescheiden Mannen met Kinderen. Wie (bijna) in een scheiding zit en (al dan niet praktische) raad zoekt i.v.m. echtscheiding, alimentatie, bezoekrecht, boycot oudercontact, onderhoudsplicht, hoederecht, EOT, co-ouderschap, echtscheidingsbemiddeling enz. kan bij de vrijwilligers terecht.

Via onder meer de diensten voor gezinspastoraal wil de katholieke kerkgemeenschap alle gezinnen nabij zijn en hen ondersteunen. Hierbij hebben zij oog voor de vele maatschappelijke veranderingen op relationeel vlak, waardoor een waaier aan relatie- en samenlevingsvormen is ontstaan.
De diensten gezinspastoraal willen zorg dragen voor de concrete mens in zijn of haar specifiek levensrelatie. Daarom hebben zij een gevarieerd aanbod voor diverse groepen van mensen: jongeren, kandidaat-trouwers, gehuwden, gezinnen, alleenstaanden, echtgescheidenen, weduwen en weduwnaars, nabestaanden na zelfdoding, ...
De diensten voor Gezinspastoraal engageren zich vanuit een christelijke inspiratie.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.