BGMK - Relatie/breuk vzw

Belangenverdediging van Gescheiden Mensen en hun Kinderen vzw is een nationaal verspreide vereniging die als doel heeft mensen in (echt)scheiding te informeren en aldus te helpen met hun problemen. Opgericht in 1980, werden door haar werking meer dan 100.000 mensen direct en persoonlijk bereikt. 

Als drukkingsgroep beogen we billijke wetgeving en rechtspraak in de situaties rond scheidingen en de materies betreffende de (minderjarige) kinderen. Onze organisatie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de sinds de vorige legislatuur vigerende echtscheidingswetgeving en een aantal hangende wetsvoorstellen. 

Voorheen berustte onze werking bijna uitsluitend op vrijwilligerswerk. Nu willen we de leden en geïnteresseerden de kans geven hun mening te ventileren. Dat verplicht ons te luisteren naar mensen die meedenken op een positieve en constructieve wijze om passende oplossingen te zoeken voor de complexe problematiek van de verbroken relaties. 

Uw reacties en bemerkingen zijn steeds van harte welkom.

BGMK, relatie en (echt)scheiding, is een vzw voor sociaal-cultureel volwassenenwerk voor mannen en vrouwen met vijf thema's:

  • Relatiebekwaamheid
  • (Echt)scheidingsproblematiek: Informatie op juridisch, financieel en fiscaal vlak ; psychologische hulp
  • BGMK wil aandacht voor de maatschappelijke discriminatie van mannen door scheiding
  • Het verkrijgen van inzicht in de kansen en de problemen van nieuw samengestelde gezinnen
  • De belangen van de betrokken kinderen

Wie kan bij BGMK terecht?

   • Wie juridisch advies wenst vóór, tijdens en na een echtscheidingsprocedure
   • Ouders, gehuwd of niet, met vragen over ouderlijk gezag, verblijfsregeling en onderhoudsgeld
   • Wie een E.O.T.-overeenkomst (echtscheiding door onderlinge toestemming) met ons wil bespreken
   • Wie vragen heeft rond dringende en voorlopige maatregelen
   • Wie informatie wenst over de mogelijke echtscheidingsprocedures (echtscheiding door onderlinge toestemming, echtscheiding op basis van twee jaar feitelijke scheiding en echtscheiding op basis van feiten)
   • Grootouders die bij de echtscheiding van hun zoon of dochter, de kleinkinderen niet meer zien

Waarvoor ijvert BGMK?

Mentaliteitsverandering

   • Scheiden... kan de aardigste mensen overkomen
   • Ook bij scheiding hebben de kinderen recht op beide ouders
   • Gelijkwaardig ouderschap
   • Beter echt- dan echtscheiding BGMK is voorstander om zo weinig mogelijk via rechtbanken en zoveel mogelijk via bemiddeling te werken

Aangepaste wetgeving

   • Het schuldprincipe moet geschrapt worden BGMK vindt dat de rechtbank de schuld niet kan bepalen
   • BGMK wenst dat het omgangsrecht voor ouders en grootouders wordt gerespecteerd
   • Het onderhoudsgeld voor de ex-partner wil BGMK beperkt zien in tijd

Rechtvaardige rechtspraak

   • BGMK vindt dat er voldoende personeel en middelen beschikbaar moeten zijn voor de sociale onderzoeken
   • Objectiviteit in het bepalen van de (exclusieve) uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het onderhoudsgeld vindt BGMK belangrijk
   • BGMK wil met haar standpunten druk uitoefenen op allerhande instanties die verband houden met de (echt)scheidingsproblematiek (politici, rechters, administratieve diensten, advocaten, notarissen, Regelmatig stapt BGMK naar ministeriële kabinetten, volksvertegenwoordigers, senatoren, rechters en perslui om hen te overtuigen van haar doelstellingen.

Informatie en advies via het Onthaalteam van CAW Artevelde:

   Tel: 09/265.04.00

   Fax: 09/265.04.67

   Email: caw-onthaal@cawsgenteeklo.be

   Adres: Oude Houtlei 124 te 9000 Gent

Bereikbaarheid:

Telefonisch: alle werkdagen van 9-17u

Zonder afspraak: alle werkdagen van 9-13u

Na afspraak: Zuidmoerstraat 136/1 te 9900 Eeklo tel 09/377.39.39 maandag en woensdag van 9-12u. Gesprekken kunnen na afspraak, ook plaatsvinden in Gent (Visserij), Eeklo, Deinze, Evergem, Lochrisit en Zelzate.

Administratie

   Tel: 09/265.04.50

   Fax: 09/265.04.66

   Email: secretariaat@bgmk.org 
   
   Website: www.bgmk.org

 

Ervaringsdeskundige medewerkers

Caroline Coddens: grootouderproblematiek

   Tel: 09/236.15.46

   GSM: 0495/26.72.90

   Adres: Kasteellaan 82, 9000 Gent

Ignace Demeester

   Tel: 09/227.86.99 (enkel vrijdagavond)

   Adres: Halewijnstraat 3, 9031 Drongen

Johan Dewil

   GSM: 0486/24.01.48

   Adres: Romeinse Kassei 57, 3700 Tongeren

Roger Hoebrechts: fiscaliteit

   Tel: 016/82.07.04 (na 20 u.)

   Adres: Wijnmeerstraat 49, 3300 Oplinter

René Stulens

   GSM: 0478/95.90.12

   Adres: Cuvelierstraat 45, 3740 Bilzen

Francine Van den Wijngaerde: grootouderproblematiek

   Tel: 02/452.54.78

   Adres: Grobbe 1, 1730 Asse

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.