Gezinspastoraal in de bisdommen

De diensten voor gezinspastoraal in de bisdommen - Via onder meer de diensten voor gezinspastoraal wil de katholieke kerkgemeenschap alle gezinnen nabij zijn en hen ondersteunen. Hierbij hebben zij oog voor de vele maatschappelijke veranderingen op relationeel vlak, waardoor een waaier aan relatie- en samenlevingsvormen is ontstaan.

De diensten gezinspastoraal willen zorg dragen voor de concrete mens in zijn of haar specifiek levensrelatie. Daarom hebben zij een gevarieerd aanbod voor diverse groepen van mensen: jongeren, kandidaat-trouwers, gehuwden, gezinnen, alleenstaanden, echtgescheidenen, weduwen en weduwnaars, nabestaanden na zelfdoding, ...
De diensten voor Gezinspastoraal engageren zich vanuit een christelijke inspiratie.

Ze worden in hun concrete projecten ondersteund door een overkoepelende interdiocesane vormings- en studiedienst voor gezinspastoraal, IDGP.
E-mail: IDGP@kerknet.be
Vlaanderen telt in het totaal zes diocesane diensten voor gezinspastoraal, elk met een eigen structuur, werking en inhoud.
Wil je meer weten over wat er in je bisdom of vicariaat gebeurt, klik hieronder op de juiste link.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.