Bindweefsel.be is een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen. De site handelt voornamelijk over het Ehlers-Danlos syndroom en het Marfan syndroom, twee erfelijke bindweefselaandoeningen. Bindweefsel.be verschaft actuele info over beide ziekten. We richten ons tot zowel patiënten en hun omgeving als professionele hulpverleners. De Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen wil:

   • Informatie verschaffen over Ehlers-Danlos en Marfan en nieuwe activiteiten aankondigen. Dit via deze website en via een nieuwsbrief die 2 keer per jaar naar de leden wordt gestuurd.
   • Regelmatig een contactdag organiseren waar informatie over Ehlers-Danlos en Marfan en de hiermee gepaarde problemen aangeboden wordt én waarbij mensen met deze aandoeningen en hun naasten ervaringen kunnen uitwisselen.
   • Een luisterend oor bieden via telefoon en e-mail.
   • Maatschappelijke integratie van mensen met Ehlers-Danlos en Marfan bevorderen door mee te werken aan initiatieven die een invloed kunnen uitoefenen op het overheidsbeleid.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.