Epilepsie is een aandoening waar niet vaak over geschreven of gesproken wordt. De statistieken vertellen ons echter, dat er naar schatting ongeveer in ons land 50.000 mensen (1 op 200) één of andere vorm van epilepsie hebben. De onbekendheid van het verschijnsel epilepsie hangt voor een deel samen met vooroordelen en misverstanden.

Vlaamse Liga tegen Epilepsie

In het algemeen stelt de Vlaamse Liga tegen Epilepsie zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.

Zij verwezenlijkt dit doel door:

 • het voorlichten van openbare besturen
 • het bevorderen en steunen van navorsingen betreffende alle aspecten van epilepsie en het zo breed mogelijk bekend maken ervan
 • het groeperen en het inrichten van diensten voor psychosoci­ale hulpverlening aan mensen met epilepsie en hun omgeving
 • preventie, gezondheidsvoorlichting en opvoeding, en informatieve activiteiten in alle middens

Werking: Uranus is ontstaan in 1983 in samenwerking met de Liga tegen Epilepsie. De doelstellingen zijn voornamelijk de onwetendheid en vooroordelen rond epilepsie wegwerken, informatie doorgeven aan mensen die niet direct met epilepsie geconfronteerd worden en lotgenoten met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen en onderlinge steun mogelijk te maken.

Vzw Ikaros staat open voor ouders van kinderen met epilepsie, mensen met epilepsie, hun familie en alle geïnteresseerden. Ikaros wil vooral epilepsie beter gekend en sociaal
meer aanvaard maken door informatie te verstrekken, contactvergaderingen te organiseren, publicaties te verzorgen en via de media epilepsie in een juister daglicht te plaatsen.

De Maretak

De Maretak wil epilepsie beter gekend en sociaal meer aanvaard maken door informatie te verstrekken via het organiseren van voordrachten en infonamiddagen en via het inrichten van contactvergaderingen. De vereniging wil epilepsiepatiënten met elkaar in contact brengen, onderlinge steun en hulp stimuleren en mogelijkheden creëren tot het uitwisselen van ervaringen.

KLIMOP vzw - Wij zijn een contactgroep ontstaan uit een reële behoefte en opgericht als aanvulling op de professionele hulpverlening. De groep staat open voor mensen met epilepsie, van jong tot oud; ouders van kinderen met epilepsie; alle belangstellenden

Problematiek

 • voelen anderen met epilepsie zich ook zoals ik?
 • hebben zij dezelfde problemen?
 • hebben andere ouders van een kind met epilepsie ook die voortdurende bezorgdheid en zelfs angst?
 • om misverstanden uit de wereld te helpen dient iedereen die met epilepsie te maken heeft, goed geïnformeerd te zijn.
 • epilepsie zit vaak nog in een taboesfeer.
 • omgaan met epilepsie: op school, op het werk, in het gezin,…

In het algemeen stelt de Vlaamse Liga tegen Epilepsie zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.
Zij verwezenlijkt dit doel door:

 • het voorlichten van openbare besturen
 • het bevorderen en steunen van navorsingen betreffende alle aspecten van epilepsie en het zo breed mogelijk bekend maken ervan
 • het groeperen en het inrichten van diensten voor psychosoci­ale hulpverlening aan mensen met epilepsie en hun omgeving
 • preventie, gezondheidsvoorlichting en opvoeding, en informatieve activiteiten in alle middens

Algemene activiteiten

De Vlaamse Liga tegen Epilepsie wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

De provinciale afdelingen werden opgericht in Antwerpen, Brugge, Leuven, Gent, Hasselt en werken onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van de Vlaamse Liga tegen Epilepsie. De sociale activiteiten gebeuren via samenwerkingscontracten met een plaatselijk Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

In het kader van het K.B. van 20/03/75 - Besluit van de Vlaamse Executieve dd 12/10/88 werd immers aan de Belgische Liga tegen Epilepsie de subsidiëring toegekend van een halftime of fulltime maatschappelijk werker per provincie, die administratief verbonden is aan de dienst voor geestelijke gezondheidszorg met dewelke de Liga een overeenkomst ondertekend heeft. Voor de regio Brussel kunnen de activiteiten slechts in beperkte mate verzekerd worden, omdat dergelijk akkoord ontbreekt.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.