Epilepsie-contactgroep Ikaros

Vzw Ikaros staat open voor ouders van kinderen met epilepsie, mensen met epilepsie, hun familie en alle geïnteresseerden. Ikaros wil vooral epilepsie beter gekend en sociaal
meer aanvaard maken door informatie te verstrekken, contactvergaderingen te organiseren, publicaties te verzorgen en via de media epilepsie in een juister daglicht te plaatsen.

Een even belangrijke doelstelling is altijd beschikbaar te zijn voor mensen die nood hebben aan contact met lotgenoten, hun verhaal of problemen eens willen vertellen of meer informatie willen over epilepsie. Er wordt documentatie en nuttige informatie doorgegeven aan geïnteresseerden en aan mensen die direct met epilepsie geconfronteerd worden. De contactpersonen van Ikaros proberen altijd bereikbaar te zijn, ook 's avonds en tijdens het weekend voor mensen die nood hebben aan een gesprek. Zij willen samenwerken met alle mensen en organisaties die hulp kunnen bieden bij epilepsie.

Op open vergaderingen en praatnamiddagen (viermaal per jaar) wordt een bepaald thema belicht waarbij de aanwezigen vragen kunnen stellen. Leden ontvangen telkens een persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomsten. De Ikaros-jongerenwerking is er voor kinderen en jongeren uit heel Vlaanderen. Er is een jongerengroep voor jongeren met epilepsie tussen de 15 en 25 jaar, en een kinderwerking voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. De activiteiten worden georganiseerd parallel met de informatieve bijeenkomsten vier keer per jaar.

In het 'praatcafé' kunnen ouders, mensen met epilepsie, hun partners en familieleden terecht voor informatie en een gesprek. Er kunnen ook ouderpraatgroepen worden gevormd. Samen met andere epilepsiegroepen wordt een gemeenschappelijk tijdschrift uitgegeven, de Epikrant (driemaandelijks). In samenwerking met de provinciale afdeling van de Liga tegen Epilepsie worden door Ikaros regelmatig voordrachten met videofilm gegeven voor scholen, verenigingen, instellingen, enzovoort. Er is een uitvoerige lijst van beschikbare informatiefolders en brochures te bekomen op het secretariaat.

Contact

Rosanne Blomme-Dorme Veeweg 74 9940 EVERGEM

Tel: 09/258.09.50

Bereikbaarheid: 24/24 uur; met antwoordapparaat bij afwezigheid waarop opgave van een onmiddellijk te bereiken persoon

e-mail: ikaros@skynet.be

Website: www.epilepsiegroep-ikaros.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.