Vereniging voor aangeboren gelaatsafwijkingen vzw

Sommige mensen worden door ongeval of ziekte plots geconfronteerd met een 'geschonden' gelaat. Anderen hebben reeds sedert hun geboorte te maken met een gelaatsafwijking: hazenlip, misvormingen van de schedel of afwijkingen die deel uitmaken van een syndroom. In zo'n gevallen kan een medische ingreep, een orthodontische behandeling of een kaakcorrectie wonderen verrichten, niet in het minst voor het zelfvertrouwen van de persoon met een gelaatsafwijking.

Vóór een dergelijke ingreep wordt men vaak geconfronteerd met wel erg onterechte kritiek omwille van het andere uiterlijk. Men houdt zich daarom op de achtergrond, voelt zich minderwaardig en wordt bovendien door de anderen niet naar waarde geschat, enkel omdat men niet beantwoordt aan de geldende 'schoonheidsnormen'. Na de operatie moet men wennen aan het plots veranderde uiterlijk. Enerzijds krijgt men door de ingreep een kans te integreren in de maatschappij die zo begaan is met het uiterlijk, anderzijds wordt men soms niet meer herkend en plots op een heel andere manier benaderd.

VERENIGING VOOR AANGEBOREN GELAATSAFWIJKINGEN vzw (VAGA)

Werking: Om ouders van kinderen en volwassenen met een gelaatsafwijking op alle mogelijke manieren bij te staan werd de Vereniging voor Aangeboren Gelaatsafwijkingen - afgekort VAGA vzw opgericht. Iedereen die direct of indirect betrokken is bij aangeboren of verworven gelaatsafwijkingen is welkom. Via een centraal telefoonnummer werkt VAGA met een netwerk van vrijwilligers verspreid over geheel Vlaanderen. Zij trachten vooral morele steun en praktische informatie te verlenen. VAGA licht onthaalmoeders in, heeft een schoolprogramma met voorlichting over gelaatsafwijkingen voor leerkrachten en leerlingen en werkt samen met medici. VAGA is officieel erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Verdere informatieverstrekking via folder, brochure en video's.

Met de hulp van de media probeert VAGA meer bekendheid te geven aan de problemen n.a.v. gelaatsafwijkingen. VAGA werkt samen met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland. Er zijn een vijftiental bijeenkomsten per jaar.

VAGA staat onder de Hoge Bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde.

VAGA publiceerde een gids met een veelvoud aan praktische en medische informatie rond gelaatsafwijkingen: 'Een gezicht met een toekomst', 'De droom van Kaat', een optimistisch kinderverhaal over leven met een gelaatsafwijking en 'Gebroken glimlach' voor jongeren vanaf 12 jaar. Alle publicaties zijn te bestellen bij het secretariaat of via de website.

Contact

Mevr. Mariette Vermeylen-Nuyts (voorzitster)

Fruithoflaan 103 bus 3 2600 BERCHEM

Tel: 03/52.37.80 Tel: 0477/60.40.96

e-mail: vaga.vzw@gmail.com
Website: www.vaga.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.