De KVG-groep is er voor mensen met een handicap, ouders, partners, broers en zussen, vrijwilligers met en zonder handicap en professionelen die personen met een handicap begeleiden.

De KVG-groep

De KVG-groep heeft vele gezichten. Dé constante in de werking van alle diensten die de KVG-groep vormen, is dat zij allen vertrekken vanuit de beleving van personen met een handicap en hun netwerk.

Als beweging van personen met een handicap streeft de KVG-groep naar ‘kwaliteit van bestaan’ en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen.

Onze eigenheid bestaat erin dat wij - vanuit die ambitie - eigentijdse begrippen als emancipatie, zelfbeschikkingsrecht, actief burgerschap, participatie, kwaliteit van bestaan, inclusie, ...  een invulling geven vanuit de concrete praktijk, vanuit het dagdagelijks contact met mensen met verschillende handicaps en hun netwerk!

Heb je als ouder van een kind met een handicap de behoefte om je verhaal aan andere ouders te vertellen?

Wil je je ervaringen met andere ouders van een kind met een handicap delen?

Vind je dat je veel van andere ouders kunt leren?

Dan ben je van harte welkom bij een van de praatgroepen voor ouders van een kind met een handicap. 

De laatste tijd stellen ouders weer de vraag naar contact met andere ouders. Op deze vraag willen wij inspelen. Op dit moment starten Gezin en Handicap en KVG Vorming enkele ouderpraatgroepen in Limburg en West-Vlaanderen. 

Als je zelf met enkele andere ouders zo'n groep wil starten, neem dan gerust contact op met Gezin en Handicap of KVG Vorming.

Hieronder vind je de adressen van de KVG-groep en de diensten die er deel van uitmaken.

Gezin en Handicap vzw wil een aanspreekpunt zijn voor al wie te maken krijgt met handicap. Personen met een handicap, hun ouders, broers en zussen, ... kunnen bij Gezin en Handicap terecht met hun vragen en ervaringen. Bij Gezin en Handicap komen de belangen van personen met een handicap en hun directe omgeving op de eerste plaats.

'Zichtbare handicap vzw' is een belangenvereniging van en voor mensen met een 'zichtbare' fysieke handicap. Het hebben of krijgen van een handicap is al een hele opgave om het leven terug op te nemen, daar gaat heel veel moed mee gepaard. Als dat ongeveer gelukt is en men het terug aandurft om zich met deze beperktheden in de buitenwereld te begeven, kan men stuiten op onbegrip, hoort men soms kwetsende opmerkingen, wordt men aangestaard enzovoort.

In het algemeen spreekt men van handicap indien een lichamelijke of geestelijke functie tengevolge van ziekte, ongeval, gebrek of ouderdom tekort schiet. Sommige handicaps zijn duidelijk zichtbaar, andere niet of minder. De maatschappelijke aanpassing zal in sterke mate de graad van handicap bepalen.

PERSEPHONE vzw

Werking: Binnen de bestaande gehandicaptenverenigingen is er doorgaans te weinig aandacht voor de vrouw. Binnen de bestaande vrouwenwerkingen is er dikwijls te weinig aandacht voor het aspect handicap. Vanuit die vaststelling is in 1995 de vzw Persephone ontstaan, onder impuls van het Europees comité voor vrouwen met een handicap. Persephone werkt voor en door vrouwen met een handicap en wil hen met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen. De vzw wil ook bijdragen aan een positieve beeldvorming en stelt haar deskundigheid ter beschikking van personen en instellingen die er nood aan hebben. Ook belangenverdediging en vorming krijgen ruime aandacht. Prioritaire thema's waarond de vzw werkt zijn: privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, moederschap en werk.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.