PERSEPHONE vzw

In het algemeen spreekt men van handicap indien een lichamelijke of geestelijke functie tengevolge van ziekte, ongeval, gebrek of ouderdom tekort schiet. Sommige handicaps zijn duidelijk zichtbaar, andere niet of minder. De maatschappelijke aanpassing zal in sterke mate de graad van handicap bepalen.

PERSEPHONE vzw

Werking: Binnen de bestaande gehandicaptenverenigingen is er doorgaans te weinig aandacht voor de vrouw. Binnen de bestaande vrouwenwerkingen is er dikwijls te weinig aandacht voor het aspect handicap. Vanuit die vaststelling is in 1995 de vzw Persephone ontstaan, onder impuls van het Europees comité voor vrouwen met een handicap. Persephone werkt voor en door vrouwen met een handicap en wil hen met elkaar in contact brengen om ervaringen uit te wisselen. De vzw wil ook bijdragen aan een positieve beeldvorming en stelt haar deskundigheid ter beschikking van personen en instellingen die er nood aan hebben. Ook belangenverdediging en vorming krijgen ruime aandacht. Prioritaire thema's waarond de vzw werkt zijn: privacy en hulp, assertiviteit en zelfredzaamheid, geweld tegen vrouwen, recht op seksualiteit, moederschap en werk.

Er worden in kleine groepjes activiteiten, gespreksnamiddagen en workshops georganiseerd in Antwerpen, Boom, Gent en Leuven. Ook is het de bedoeling om op termijn in elke Vlaamse provincie een aanbod te hebben. Persephone staat regelmatig met een stand op beurzen en andere evenementen zoals ondermeer de vrouwendagen. Vrijwilligsters die mee aan de kar willen trekken zijn van harte welkom.

Ann Van den Buys

Solvijnsstraat 30

2018 ANTWERPEN

Bereikbaarheid: Informatie: schriftelijk op dit adres; telefonisch bij Ria Van Meenen: 03/322.46.40 op volgende dagen en uren: maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 11 uur dinsdag en donderdag van 17 tot 19 uur

e-mail: info@persephonevzw.org

Website: www.persephonevzw.org

Afdelingen / Regionale contactpersonen

BOOM Rita Mampaey Tel: 0494/27.40.90

GENT Karla Persyn Tel: 09/230.50.47

LEUVEN Elisabeth Kinnaer Tel: 016/81.17.71

Gerelateerde items (op tag)

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.