KVG-groep vzw

De KVG-groep is er voor mensen met een handicap, ouders, partners, broers en zussen, vrijwilligers met en zonder handicap en professionelen die personen met een handicap begeleiden.

De KVG-groep

De KVG-groep heeft vele gezichten. Dé constante in de werking van alle diensten die de KVG-groep vormen, is dat zij allen vertrekken vanuit de beleving van personen met een handicap en hun netwerk.

Als beweging van personen met een handicap streeft de KVG-groep naar ‘kwaliteit van bestaan’ en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen.

Onze eigenheid bestaat erin dat wij - vanuit die ambitie - eigentijdse begrippen als emancipatie, zelfbeschikkingsrecht, actief burgerschap, participatie, kwaliteit van bestaan, inclusie, ...  een invulling geven vanuit de concrete praktijk, vanuit het dagdagelijks contact met mensen met verschillende handicaps en hun netwerk!

Heb je als ouder van een kind met een handicap de behoefte om je verhaal aan andere ouders te vertellen?

Wil je je ervaringen met andere ouders van een kind met een handicap delen?

Vind je dat je veel van andere ouders kunt leren?

Dan ben je van harte welkom bij een van de praatgroepen voor ouders van een kind met een handicap. 

De laatste tijd stellen ouders weer de vraag naar contact met andere ouders. Op deze vraag willen wij inspelen. Op dit moment starten Gezin en Handicap en KVG Vorming enkele ouderpraatgroepen in Limburg en West-Vlaanderen. 

Als je zelf met enkele andere ouders zo'n groep wil starten, neem dan gerust contact op met Gezin en Handicap of KVG Vorming.

Hieronder vind je de adressen van de KVG-groep en de diensten die er deel van uitmaken.

Je kunt je vraag ook hier stellen.

Algemeen secretariaat KVG-groep:

Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
tel: 03-216 29 90
fax: 03-248 14 42
post@kvg.be

Website: www.kvg.be


Adressen van de vzw's en diensten die de KVG-groep vormen:

KVG vzw
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
tel: 03-216 29 90
fax: 03-248 14 42
post@kvg.be


KVG Vorming vzw
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
tel: 03-216 29 90
fax: 03-248 14 42
vorming@kvg.be


Absoluut vzw
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
tel: 03-216 29 90
fax: 03-248 14 42
info@absoluutvzw.be
www.absoluutvzw.be

 

Gezin en Handicap vzw
A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
tel: 03-216 29 90
fax: 03-248 14 42
gezinenhandicap@kvg.be
www.gezinenhandicap.be

JKVG vzw
Van Vaerenbergstraat 6
2600 Berchem
tel: 03-609 54 40 
fax: 03-609 54 41 

Hannibal: www.hannibalvakanties.be
De Werkbank: www.dewerkbank.be
Steunpunt Handicap en Arbeid: www.handicapenarbeid.be

Intro vzw
Ardooisesteenweg 73
8800 Roeselare
tel: 051-24 22 06
fax: 051-20 51 89
info@intro-events.be
www.intro-events.be


Geserbu 

A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
tel: 03-216 29 90
fax: 03-248 14 42
geserbu@kvg.be


KVG Vrije Tijd

Rederijkerslaan 53
3500 Hasselt
tel: 011-23 22 05
fax: 011-23 37 16
paul.droogmans@kvg.be


De Werkbank

Oud-Strijderslaan 1
9000 Gent
tel: 09-227 34 41
patrick.vandeweerd@kvg.be
www.dewerkbank.be


KVG-kenniscentrum

A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
tel: 03-216 29 90
fax: 03-248 14 42
kenniscentrum@kvg.be


Lidoa
Schoolstraat 40 
3500 Hasselt 
tel.: 011-28 57 40 
ookerbij@busmail.net

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.