Doelstelling

 • in de meest uitgebreide zin steun te verlenen aan de lijders aan hart- en vaatziekten
 • hulp verlenen aan hartpatiënten door contacten met medische instellingen, sociale diensten en persoonlijke relaties met artsen
 • de lijders aan hart- en vaatziekten verenigen in plaatselijke afdelingen
 • patiënten bijstaan en begeleiden voor en na de operatie, eventueel ook familie
 • driemaandelijks een tijdschrift uitgeven dat door zijn inhoud een werkelijke steun zal betekenen, en een echte vriendschapsband voor de leden

Verwezelijkingen (werking)

- door voorlichting en preventie

- zoveel mogelijk info verstrekken aan hart- en vaataandoeningen en de preventie om deze te voorkomen

- professionele revalidatie aanmoedigen

- trimestrieel ons tijdschrift "VAN HART TOT HART" daar krijgt u info van hart- en vaatziekten en mogelijkheden om ze te voorkomen

- maandelijkse samenkomsten van de plaatselijke afdelingen

SUST vzw - Als je na een ingreep voor hart- en vaatziekten het ziekenhuis verlaat, krijg je een hoop goede raad mee over de noodzaak om veel en gezond te bewegen en je te ontspannen enz.

 • Sust is een sportvereniging waarbij hartpatiënten kunnen toetreden na hun revalidatie in het ziekenhuis. 
  Zij stelt zich tot doel de daar moeizaam opgebouwde conditie te onderhouden en zelfs verder uit te bouwen.
 • Sust wil hartpatiënten toegang geven tot een gezonde lichaamsbeweging, onder toezicht en begeleiding van mensen die weten waar ze bezig mee zijn. En dit tegen democratische prijzen.
 • Sust werkt daarom aan de mens in zijn geheel, zodat men zich beter voelt en meer aandurft
  .
 • Sust wil vooral de leden stimuleren om vol te houden en zo lang mogelijk te blijven werken aan de conditie.

Daarvoor biedt Sust de sociale context om een vriendenkring te vinden van lotgenoten die mekaar begrijpen en steunen. Naast de trainingen worden daarom veel activiteiten aangeboden om mekaar beter te leren kennen in een ongedwongen sfeer: een nieuwjaarsreceptie, een daguitstap, een feestmaal...

Doelstelling van SUST vzw

Rust roest: ook voor mensen met een hart- of vaatziekte. Door minder te bewegen daalt je conditie, nemen de spiermassa en het uithoudingsvermogen af en wordt de minste inspanning moeilijker, een negatieve spiraal dus. Je fysiek goed voelen heeft bovendien een aantoonbare positieve invloed op je hele levenskwaliteit. In beweging zijn is heel belangrijk voor hartpatiënten.

Voor hartpatiënten is bewegen het goedkoopste geneesmiddel met daarbij het voordeel dat er geen bijwerkingen zijn !Daarom wil SUST mensen met hart- en vaatproblemen meer doen bewegen.

Hartvriendenkring vzw - Revalidatie-oefeningen en sport als onderhoudstherapie met toezicht en deskundige leiding van Kinesitherapeuten.

Beleggen van infoavonden met voordrachten van: Dokters, Cardiologen, Diëtisten en Sociale Assistenten.

Ontmoeting, wandel, en fietsnamiddagen, eendaags, weekend en meerdaagse reizen.

Om de drie maanden ons eigen tijdschrift met allerhande nieuws en de agenda van de komende activiteiten.

Onze vereniging richt zich tot elkeen met hart of met vaatproblemen.

Gans onze VRIENDENKRING werkt met vrijwilligers, zelf hartpatiënten

Harva vzw - Hartpatiënten helpen naar LICHAAM en GEEST - Bij de behandeling van hartziekten en zeker in geval van ischemisch hartlijden (angina pectoris, hartinfarct) heeft revalidatie, bij grootschalige bevolkingsonderzoekingen, naast het effect van sommige medicamenten, ballondilatatie en coronaire heelkunde een gunstig resultaat aangetoond en dit zowel op gebied van overleving als ter preventie van een eventueel herval.

Het is dan ook logisch en medisch noodzakelijk dat in het kader van de therapie bij deze aandoeningen gestart wordt met een oefenprogramma onder begeleiding van speciaal geschoolde kinesisten.

Omdat hartziekten chronische aandoeningen zijn, dient echter een effect op langere termijn nagestreefd te worden wat het aanhouden van aangeleerde lichaamsoefeningen, dieet en rookstop inhoudt.

Zowat iedereen weet dat hartziekte een zeer veel  voorkomende kwaal is. Zelf hartklachten ondervinden is een nare ervaring en weten dat velen daaraan lijden is een schrale troost.

Hartpatiënt is men echter niet alleen. Dat besef heeft er in 1981 toe geleid dat een aantal mensen uit Aalst en omgeving een zelfhulpgroep onder de naam  "HARVA" (Hartvereniging Aalst) hebben opgericht.

In deze context heeft de zelfhulpgroep "HARVA" in samenwerking met de kinesisten van het Cardiologisch Centrum een avondrevalidatieprogramma opgezet dat de patiënten toelaat deze preventie voort te zetten. Indien U interesse hebt in deze avondrevalidatie kunt U steeds terecht bij de hartvereniging "HARVA" waar U op eenvoudige vraag graag de nodige inlichtingen worden verstrekt.

Het doel van "HARVA" is dubbel: Hartpatiënten helpen naar LICHAAM en GEEST.

Hartekinderen vzw - Onze vereniging brengt ouders met kinderen of jongeren met een aangeboren en/of verworven hartafwijking bij elkaar.

We dragen ons steentje bij tot oplossingen van medische,psychologische, sociale en pedagogische problemen waarmee de ouders en hun kinderen geconfronteerd worden.

Uitwisselen van ervaringen tussen ouders, broers en zussen, grootouders en andere familieleden van hartekinderen en tussen de kinderen zelf.

Iedereen kan binnen onze vereniging zijn/haar verhaal kwijt bij mensen die het zelf ook meemaken.

In al onze activiteiten zorgen we dat zowel de hartekinderen zelf als hun broers, zussen en ouders aan hun trekken komen.

Harpa vzw - In de late jaren ‘70 was de medische wereld nog niet onverdeeld overtuigd van het nut en zelfs de noodzaak van revalidatie door beweging en conditietraining, na problemen met het hart. Toen was de boodschap nog : stil blijven, uit schrik dat er de hartpatiënt iets zou overkomen.

Gelukkig is daar verandering in gekomen!

Nu kan men wetenschappelijk bewijzen dat onze gezondheid en daardoor ook de kwaliteit van ons leven, positief worden beïnvloed door beweging en lichamelijke activiteit. Er bestaat een link tussen sportbeoefening en gezondheid!

Door een actieve levensstijl verhoogt de inspanningscapaciteit, zodat je meer aankunt. De psychologische complicaties en de risicofactoren verminderen: de schrik wordt overwonnen, de stress vermindert, het cholesterolgehalte wordt naar beneden gehaald, de bloeddruk daalt, het lichaamsgewicht neemt af, het suikergehalte in het bloed wordt gereduceerd. Door een actieve levensstijl krijgt men ook meer oog voor gezonde levensgewoontes, zoals stoppen met roken en gezonder eten.

Deze wetenschappelijke inzichten worden nu consequent toegepast in de fase van revalidatie in het ziekenhuis. Daar wordt 6 maanden lang gewerkt aan een betere conditie door aangepaste lichaamsoefeningen onder veilig toezicht van speciaal opgeleide lesgevers.

Harpa wil een sportvereniging voor hartpatiënten zijn, na hun revalidatieperiode in het ziekenhuis. Zij stelt zich tot doel de daar moeizaam opgebouwde conditie te onderhouden en zelfs nog verder uit te bouwen.

Harpa wil hartpatiënten de kans bieden tot gezonde lichaamsbeweging, onder toezicht en begeleiding van mensen die weten wat ze doen. En dit tegen democratische prijzen.

CATO is de afkorting van Cardio-Tonica.  "Vriendenkring Hart- en Vaatpatiënten" met maatschappelijke zetel te Dendermonde.

vzw Cato is aangesloten bij de vzw Vlaamse Federatie van Sportverenigingen van Hartpatiënten, vzw Belgische Cardiologische Liga en vzw Stichting voor Hartheelkunde.

Doel van vzw Cato :

De vzw stelt zich tot doel alle hartpatiënten en hun familie alle mogelijke vormen van psychische, culturele en andere vormen van ontspanning te verlenen o.m.

 •  bijstand verlenen aan de leden op medio-sociaal vlak;
 •  organsieren van revalidatie- en organisatietrainingen;
 •  inrichten van bos- en natuurwandelingen, fietstochten, eetgezondavonden ;
 •  voordrachten door specialisten......

Geschiedenis van vzw Cato : De oprichting van de vzw Cato is vrij snel gekomen. Slechts een tweetal contactvergaderingen zijn aan de eigenlijke stichtingsvergadering voorafgegaan. Iedereen had zowat op zijn eigen terrein een opdracht toegemeten gekregen en zulks had tot gevolg dat op 25 mei 1981 in de burelen van Intercom aan de Grote Markt te Dendermonde kon worden overgegaan tot de officiële oprichting van de zelfhulpgroep Cato, voluit vzw Cardio-Tonica, wat uiteraard staat voor vriendenkring voor hartpatiënten uit de regio  Dendermonde.

Met de oprichting van deze vriendenkring wilden de initiatiefnemers gevolg geven aan de vraag om begeleiding van hartpatiënten in eigen midden.

Twitter zelfhulpgroepen

My Twitter Updates


Follow Zelfhulpgroepen on Twitter

Evenementen

loader

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.