Harva vzw

Harva vzw - Hartpatiënten helpen naar LICHAAM en GEEST - Bij de behandeling van hartziekten en zeker in geval van ischemisch hartlijden (angina pectoris, hartinfarct) heeft revalidatie, bij grootschalige bevolkingsonderzoekingen, naast het effect van sommige medicamenten, ballondilatatie en coronaire heelkunde een gunstig resultaat aangetoond en dit zowel op gebied van overleving als ter preventie van een eventueel herval.

Het is dan ook logisch en medisch noodzakelijk dat in het kader van de therapie bij deze aandoeningen gestart wordt met een oefenprogramma onder begeleiding van speciaal geschoolde kinesisten.

Omdat hartziekten chronische aandoeningen zijn, dient echter een effect op langere termijn nagestreefd te worden wat het aanhouden van aangeleerde lichaamsoefeningen, dieet en rookstop inhoudt.

Zowat iedereen weet dat hartziekte een zeer veel  voorkomende kwaal is. Zelf hartklachten ondervinden is een nare ervaring en weten dat velen daaraan lijden is een schrale troost.

Hartpatiënt is men echter niet alleen. Dat besef heeft er in 1981 toe geleid dat een aantal mensen uit Aalst en omgeving een zelfhulpgroep onder de naam  "HARVA" (Hartvereniging Aalst) hebben opgericht.

In deze context heeft de zelfhulpgroep "HARVA" in samenwerking met de kinesisten van het Cardiologisch Centrum een avondrevalidatieprogramma opgezet dat de patiënten toelaat deze preventie voort te zetten. Indien U interesse hebt in deze avondrevalidatie kunt U steeds terecht bij de hartvereniging "HARVA" waar U op eenvoudige vraag graag de nodige inlichtingen worden verstrekt.

Het doel van "HARVA" is dubbel: Hartpatiënten helpen naar LICHAAM en GEEST.

Naar lichaam:

Tweemaal per week, maandag- en woensdagavond is er (voortgezette) revalidatie onder begeleiding van kinesisten.

Sedert de oprichting van “Euro Heart Cycling Tour” (2008) worden wekelijks

fietstochten georganiseerd tijdens de maanden april tot oktober, dit onder medische begeleiding.                  

Geregeld worden wandelingen georganiseerd, eventueel gekoppeld met één bezoek aan een of andere bezienswaardigheid. Er is steeds medische verpleging aanwezig.

Naar geest:

Alleen al het feit dat wij mekaar regelmatig ontmoeten geeft ons de kans ervaringen uit te wisselen en mekaar te ondersteunen.

Jaarlijks worden enkele ontspanningsnamiddagen (Harva namiddagen) georganiseerd.

Regelmatig worden informatievergaderingen ingericht waar dokters, kinesisten, diëtisten en anderen komen spreken.

Om de vriendschapsbanden tussen de leden te versterken en om tevens onze culturele bagage aan te vullen worden toneelbezoeken, stadsbezoeken en een jaarlijkse vierdaagse reis georganiseerd.

Ons driemaandelijks tijdschrift verstrekt nieuws over onze vereniging, informatie rond hartaandoeningen en algemene inlichtingen.

"HARVA" richt zich tot alle hartpatiënten, ongeacht leeftijd, woonplaats of behandelend geneesheer en tracht bij haar activiteiten zoveel mogelijk het gezin te betrekken. De omgeving van de hartpatiënt probleemgevoelig maken is immers belangrijk omdat ook zij een rol kan spelen bij de genezing.

Deze beknopte opsomming van het doel van onze vereniging en van de middelen waarmee wij dit doel willen bereiken wil een uitnodiging zijn opdat U lid zou worden van onze vereniging.

Onze reeds ruime groep van vrienden hoopt spoedig ook U te mogen begroeten.

Het lidgeld bedraagt € 12,5 per jaar.

Remi Van Caelenberg
Wichelsesteenweg 89, 9340 LEDE
Tel: 053/80.28.12
e-mail: harva@pandora.be
Website: http://users.pandora.be/harva

Twitter zelfhulpgroepen

My Twitter Updates


Follow Zelfhulpgroepen on Twitter

Evenementen

loader

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.