Vlaamse Hartpatienten vereniging vzw

Doelstelling

  • in de meest uitgebreide zin steun te verlenen aan de lijders aan hart- en vaatziekten
  • hulp verlenen aan hartpatiënten door contacten met medische instellingen, sociale diensten en persoonlijke relaties met artsen
  • de lijders aan hart- en vaatziekten verenigen in plaatselijke afdelingen
  • patiënten bijstaan en begeleiden voor en na de operatie, eventueel ook familie
  • driemaandelijks een tijdschrift uitgeven dat door zijn inhoud een werkelijke steun zal betekenen, en een echte vriendschapsband voor de leden

Verwezelijkingen (werking)

- door voorlichting en preventie

- zoveel mogelijk info verstrekken aan hart- en vaataandoeningen en de preventie om deze te voorkomen

- professionele revalidatie aanmoedigen

- trimestrieel ons tijdschrift "VAN HART TOT HART" daar krijgt u info van hart- en vaatziekten en mogelijkheden om ze te voorkomen

- maandelijkse samenkomsten van de plaatselijke afdelingen

Brugge

laatste zaterdag van de maand gasthof "De Krakele" St.Pieterskaai 63 - 8000 Brugge

Oostkust

3° woensdag van de maand "Margareta Centrum" Lippensplein 1a - 8300 Knokke

p/a AZ Sint-Jan A.V.

Ruddershove 10

8000 BRUGGE

Tel: 050/45.21.54

Bereikbaarheid: donderdagnamiddag 14-17 uur; of via voorzitter: Rosi Rouseré - tel. 050 38.72.35 penningmeester: Gilbert Hilderson - tel. 050 33.88.75 secretaris: Andrea Mortier - tel. 050 33.90.27

e-mail: info@hartpatienten.be

Website: www.hartpatienten.be

Twitter zelfhulpgroepen

My Twitter Updates


Follow Zelfhulpgroepen on Twitter

Evenementen

loader

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.