Re-Born to be Alive vzw

Deze vereniging zet zich in voor jonge longtransplanten. Het lidmaatschap voor effectieve leden is beperkt tot de leeftijd van 35 jaar. Jonge mensen hebben, tot zij getransplanteerd werden, een groot deel van hun leven doorgebracht in een kinderziekenhuis of een revalidatiecentrum. Slechts in schaarse positieve situaties hebben ze gewoon school gelopen.

Ons doel

In de eerste plaats willen we orgaandonatie bekend maken en bespreekbaar maken, want er is nog altijd een groot tekort aan donoren. Jaarlijks sterven er vele mensen die de lange wachtlijst niet overleefd hebben. Door de huidige evolutie waarbij er minder dodelijke ongevallen zijn is er een duidelijk merkbare daling van het aantal beschikbare organen. Dit doen we door lezingen te geven over donatie en transplantatie, onder meer in scholen, als ook door het verspreiden van foldertjes met een korte inhoud en een verwijzing naar onze website en ons e-mailadres voor meer informatie. Veel jonge mensen die wachtten op een donororgaan hebben tot na hun transplantatie een groot deel van hun leven doorgebracht in een kinderziekenhuis of een revalidatiecentrum.

Slechts in schaarse positieve situaties konden ze 'gewoon' school lopen. Kort na de transplantatie verkeren ze dan in een euforie. Alles wordt weer mogelijk; er opent zich een nieuwe wereld met een verruimd aanbod. Toch kunnen ze daarin verloren lopen omdat ze op deze nieuwe toestand vaak onvoldoende zijn voorbereid. Re-Born To Be Alive vzw brengt deze jongeren bijeen zodat ze de nieuwe situatie samen kunnen beleven en evolueren naar hun eigen wensen en kunnen. Ook mensen die voor een longtransplantatie staan kunnen bij ons terecht voor algemene informatie, ook staan er jongeren klaar die hun persoonlijk verhaal willen vertellen of persoonlijke vragen willen beantwoorden. Dit indien je het zelf wenst. Naast al dit organiseren we allerlei open activiteiten, om alle kosten te dekken die gemaakt worden en natuurlijk om een centje bij te verdienen voor onze deelnames aan de sportevenementen voor getransplanteerden.

De activiteiten worden ingericht a rato van de ingezamelde middelen en met de vereiste medische assistentie. Maandelijks wordt een sportdag gehouden in samenwerking met de Belgische Sportvereniging voor Getransplanteerden en Gedialyseerden. Om de twee jaar neemt Re-Born to be Alive vzw deel aan de Europese spelen voor getransplanteerden. Om in de nodige gelden te voorzien geeft Re-Born to be Alive vzw, naast andere acties, lezingen aan groepen en in scholen. Hiermee wordt ook een ander doel bereikt: de promotie van orgaandonatie. Sinds 1 januari 2005 heeft de vzw de toelating tot het uitschrijven van een fiscaal attest voor steun die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Contact

Keizersberg 14 3000 LEUVEN

Tel: 016/20.35.30 Tel: 0475/44.81.10

e-mail: reborntobealive@hotmail.com
Website: www.reborntobealive.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.