De Vereniging van Hart- Long- en Levergetransplanteerden

De vereniging werd gesticht in 1996. Tot op heden, werden in het Antwerpse U.Z., naast enkele longtransplantaties, tientallen lever- en harttransplantaties uitgevoerd. De VHLA verenigt een groot aantal van deze getransplanteerden.

Daarnaast echter telt zij onder haar leden nog andere patiënten, verplegend personeel, dokters van het ziekenhuis, enzomeer. De vereniging stelt zich tot doel een nauwe band te creëren tussen al haar leden. Een contactkring als het ware, waar elkeen steeds welkom is. Hier geven wij, naar behoefte, aan iedereen de mogelijkheid om zich zowel fysisch als psychisch te ontspannen. Voor velen onder ons betekent dit een héle hulp, zowel in goede als in minder goede dagen.

Een aantal onder U bezocht zeker reeds onze info-stand, welke wij tweemaal per jaar in het U.Z. trachten uit te stallen. Het huidige lidmaatschap bedraagt slechts 12,5 euro per persoon. Elke storting van min. 40 euro (aanduiden als “gift”) geeft recht op fiscale aftrekbaarheid. Onze leden krijgen een 3-maandelijks tijdschrift toegestuurd (voor niet-getransplanteerden enkel bij storting van 30 euro), waarin het reilen en zeilen van onze vereniging wordt gevolgd. Getransplanteerden kunnen jaarlijks ook een zeer voordelig parkeer- abonnement verkrijgen in het UZ. Tevens genieten zij van een tussenkomst bij sommige inentingen.

Mede op verzoek en in samenwerking met de afdelingen cardiochirurgie, cardiologie en cardiale revalidatie werd onze vereniging opgericht in de schoot van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (U.Z.A.)

De leden zijn hart-long- en levergetransplanteerden, kandidaat-transplanten alsook hun familie en sympathisanten.

De doelstellingen van de vereniging zijn:

  • De kandidaat hart- long en levertransplanten en hun familie voor en na de ingreep moreel en emotioneel bijstaan, door het verstrekken van informatie over de verschillende aspecten van de ingreep.
  • Het verlenen van ondersteuning aan getransplanteerden en familie door tussenkomsten en het ter beschikking stellen van materiaal dat niet voorzien is door het hospitaal, bijvoorbeeld een infuuspomp.
  • Orgaan- en weefselschenking stimuleren bij een breder publiek door ondermeer de positieve resultaten van de reeds gerealiseerde transplantaties voor te stellen.
  • Contacten met medische en chirurgische teams aanhalen en onderlinge ervaring en kennis delen om zo nog betere resultaten te behalen.
  • Het organiseren van sociale en culturele activiteiten, alsook aangepaste sporten beoefenen.
  • De solidariteit, vriendschapsbanden en onderlinge hulp tussen de getransplanteerden in stand houden.
  • De communicatie en informatie-overdracht bevorderen door het uitgeven van een ledenblad met specifieke en algemene informatie.
  • Op regelmatige tijdstippen een informatie- en verkoopsstand inrichten en dit op verschillende locaties zoals bijvoorbeeld aan het onthaal van het ziekenhuis.
  • Het verwerven van fondsen en organiseren van benefietacties. Dit geeft ons meer financiële draagkracht om onze doelstellingen te kunnen realiseren.

De medewerkers geven ook als ervaringsdeskundigen informatie aan pre-transplanten en jonggetransplanteerden, op verzoek van het ziekenhuis of de mensen zelf. In samenwerking met de transplantcoördinator worden er op aanvraag voordrachten gegeven over orgaandonatie en transplantatie.

Contact

Oud Kerkhoflaan 37 2650 EDEGEM

Tel: 03/457.94.37 Website: www.vhla.be

Afdelingen / Regionale contactpersonen

Guy Van Honsté Tel: 03/457.87.47 e-mail: guy.vanhonste@base.be

Johnny Lacasse Tel: 03/252.53.43 e-mail: johnny.lacasse@skynet.be

Eddy Van Put Tel: 03/440.03.22 e-mail: edmond.van.put@telenet.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.