Wat is NAH?

Een niet-aangeboren hersenletsel of NAH is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening.

Wat is Coma?

Coma is een toestand van verlaagd bewustzijn waaruit de persoon niet te wekken is. Er zijn verschillende graden van Coma waarvan de 'diepte' (de mate waarin nog op prikkels gereageerd wordt) en de duur kunnen verschillen. Soms ontwaken mensen uit hun Coma na enkele tientallen minuten; soms echter duurt een Coma dagen, weken, zelfs maanden. Een Coma is steeds het gevolg van een slechte werking van de hersenen.

Deze zelfhulpgroep ontstond eind 2010 onder impuls van het O.L.Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem en het AZ Groeninge te Kortrijk en wil patiënten en hun familie verenigen die geconfronteerd zijn met een CVA. De groep komt tweemaandelijks samen om binnen een ontspannen sfeer ervaringen uit te wisselen, steun te zoeken bij elkaar, leuke activiteiten te ondernemen, en kan daarbij rekenen op de professionelesteun van twee psychologen uit beide ziekenhuizen.

Deze groep in het Waasland staat open voor CVA-patiënten en hun partners. Er is maandelijks een ontspanningsnamiddag.

Leo de Theije Sint-Gillisbaan 125 bus 4 9100 SINT-NIKLAAS

Tel: 03/779.76.75 e-mail: leodetheije@skynet.be

De vereniging heeft als doel de communicatie tussen medici en patiënten te verbeteren, het isolement van iemand met een hersenaandoening te doorbreken en de conditie van de leden te bevorderen. Alle patiënten en partners zijn welkom; er zijn acht bijeenkomsten per jaar.

Maria Omloop - Dan Verwaest Den Diel 32 2400 MOL Tel: 014/37.05.74

Werking: Begin 1992 werd deze groep in Bornem opgericht met als belangrijkste doel lotgenoten te steunen en te helpen. Tijdens de bijeenkomsten (om de twee maanden) komen uiteenlopende aspecten aan bod zoals vragen rond herstel, sociale voorzieningen, arbeidsongeschiktheid, aanpassing van de wagen.

Werking: Een belangrijke stap na de lichamelijke recuperatie en revalidatie na een beroerte is het zich opnieuw tussen de mensen "wagen". Bij het verwerken van die blijvende handicap kan het ontmoeten van mensen met gelijke ervaringen een grote steun zijn. Een vriendelijk woord of een luisterend oor kunnen wonderen verrichten. Bij "Hou moed" bent u welkom, wie u ook bent en hoe u zich ook voelt na uw beroerte.

Een cerebrovasculair accident (CVA; ook: hersenbloeding, herseninfarct, beroerte, attaque, trombose, aneurisma) is een uitval van de hersenfuncties ten gevolge van een plotse stoornis in de bloedsomloop, waardoor bepaalde hersengebieden onvoldoende bloed en zuurstof ontvangen. De oorzaken kunnen zeer uiteenlopend zijn zoals bijvoorbeeld verstopping van de hersenslagader of een ongeval.

Hersentumoren zijn een vorm van kanker die meestal uitgaat van het ondersteunende weefsel in de hersenen of van de hersenvliezen. In een eerste fase treden slechts vage symptomen op die niet altijd wijzen op de aanwezigheid van een hersentumor. Misselijkheid of hoofdpijn zijn de meest voorkomende symptomen, maar gelukkig heeft niet iedereen die zich onwel voelt of hoofdpijn heeft een hersentumor.

Wie zijn wij?

Verder-Leven is een lotgenotengroep voor mensen die op één of andere manier in aanraking komen met een NaH. Verder-Leven is een vereniging van personen met gelijkaardige ervaringen, vragen en wensen die steun en ontmoetingsmogelijkheden biedt aan personen met een NaH en hun naasten.

Werking: De vereniging werd opgericht naar aanleiding van het revalidatieproces van een subcomateus meisje. De vzw Leven wil actief en daadwerkelijk wat gaan doen voor deze groep patiënten. De vereniging stelt zich tot doel morele, sociale en materiële bijstand te verlenen aan thuisrevalidatieprojecten voor kinderen en volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Wat is een NAH?

Een verworven hersenletsel is een letsel dat wordt opgelopen in de loop van het leven, bij een persoon die voordien lichamelijk en geestelijk behoorlijk functioneerde. Dit letsel kan veroorzaakt worden door een schedeltrauma, een hersenbloeding of trombose of een herseninfectie (encefalitis). Gevolgen: psycho-organische stoornissen.

Wat is NAH ?

Definitie Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH): Niet-Aangeboren Hersenletsel is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening. De oorzaken zijn dus veelvuldig: een verkeersongeval, een tumor, een hersenbloeding, een operatie, een hartinfarct…

Wat is NAH?

Een niet-aangeboren hersenletsel of NAH is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening.

Er zijn aangeboren hersenletsels en verworven hersenletstels. Een aangeboren hersenletsel is bvb. infantiele encefalopathie. Dit is een hersenfunctiestoornis bij het zeer jonge kind. Een algemene omschrijving is: een blijvende stoornis van houding en beweging, veroorzaakt door een niet-progressief defect of letsel van de jonge hersenen.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.