Vereniging voor infantiele encefalopathie, hersenverlamming vzw (IE)

Er zijn aangeboren hersenletsels en verworven hersenletstels. Een aangeboren hersenletsel is bvb. infantiele encefalopathie. Dit is een hersenfunctiestoornis bij het zeer jonge kind. Een algemene omschrijving is: een blijvende stoornis van houding en beweging, veroorzaakt door een niet-progressief defect of letsel van de jonge hersenen.

Naast schade aan houding en beweging wordt vaak ook schade vastgesteld aan het intellect, karakter, spraak-, gehoor- en gezichtsvermogen. Heel wat oorzaken kunnen aan de basis liggen, bijvoorbeeld infecties, RX-stralen, medicatie tijdens de zwangerschap, zuurstoftekort tijdens de geboorte, hersenvliesontsteking, hersentrauma, hersentumoren. Genezing is in principe niet mogelijk, gezien beschadigde hersencellen niet vervangen kunnen worden. Van belang is de gezonde hersencellen zo optimaal mogelijk te benutten door intensieve training.

Een verworven hersenletsel is een letsel dat wordt opgelopen in de loop van het leven, bij een persoon die voordien lichamelijk en geestelijk normaal functioneerde. Dit letsel kan veroorzaakt worden door een schedeltrauma, een hersenbloeding of trombose (cerebrovasculair accident of CVA) of een herseninfectie (encefalitis). Dit letsel veroorzaakt psycho-organische stoornissen zoals geheugenproblemen, concentratievermindering, traagheid in denken en handelen, problemen met plannen, spraakstoornissen, taalproblemen, storing in de grove en fijne motoriek, sociale onaangepastheid, veranderingen in persoonlijkheid, depressie, angst voor nieuwe situaties, stressgevoeligheid, verstoorde gezinsrelaties, financiële problemen, werkonbekwaamheid, vermoeidheid, hoofdpijn, gezichts- en evenwichtsstoornisen.

VERENIGING VOOR INFANTIELE ENCEFALOPATHIE, HERSENVERLAMMING vzw (IE)

Werking: De algemene doelstellingen van de vereniging voor IE luiden als volgt:

  • het bevorderen van de integratie van personen met IE;
  • het stimuleren van onderling contact en ervaringsuitwisseling van personen met IE en hun familie;
  • het stimuleren van de vroege opsporing en vroege begeleiding van risicobaby's;
  • het aanmoedigen van wetenschappelijk onderzoek en het benutten van de praktische toepassing ervan;
  • het verwezenlijken van inspraak bij bevoegde personen.

De vereniging organiseert regelmatig contactdagen of -avonden en geeft een driemaandelijks tijdschrift uit. Voor de opvang en begeleiding doet men een beroep op pilootouders. De vereniging beschikt over een documentatiecentrum met boeken en tijdschriften. Daarnaast bestaat er IE-zwemmen, IE-sport, IE-gezinsvakantie, een werkgroep terugbetaling en een werkgroep Joelette. IE geeft een driemaandelijks tijdschrift uit.

Contact

Ronny Kloeck Boomgaardstraat 72 2070 BURCHT

Tel: 03/253.07.61 Bereikbaarheid: avond en weekend

e-mail: ronny.kloeck@skynet.be
Website: www.ievzw.be

Afdelingen / Regionale contactpersonen

ANTWERPEN

Jo De Becker Lantaarnpad 5 2200 HERENTALS

Tel: 014/23.73.11 Tel: 0485/73.21.37 e-mail: jodb@telenet.be

Leo Leysen Sint-Rochusstraat 78 2460 LICHTAART

Tel: 014/55.10.63 e-mail: leoleysen@hotmail.com

Ludo Deferme Rupellaan 1 2830 WILLEBROEK

Tel: 03/866.10.68 Bereikbaarheid: tijdens openingsuren zwembad

e-mail: ie.zwembad.dolfijntje@skynet.be
Website: www.dolfijntjewillebroek.be

BRABANT (VLAAMS)

Gerrit Cleiren Varenbosstraat 28 2800 MECHELEN

Tel: 015/55.76.64 e-mail: gerrit.cleiren@hotmail.com

LIMBURG

Joseph Biesmans/Nancy Vandecasteele St.-Jozefstraat 8 3730 HOESELT

Tel: 089/41.67.95 Bereikbaarheid: na 20 uur e-mail: nancy.vandecasteele@telenet.be

Jan Van Speybroeck/Annalisa Poddighe Leukenstraat 33 3971 LEOPOLDSBURG

Tel: 011/34.49.36 Fax: 011/34.49.36 Bereikbaarheid: na 20 uur

Gerelateerde items (op tag)

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.