Vlaamse liga NAH

Wat is NAH?

Een niet-aangeboren hersenletsel of NAH is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening.

NAH kan verschillende oorzaken hebben:

NAH met een acuut, plots ontstaan:

- Traumatisch NAH (na een ongeval, val,…)

- Niet-traumatisch NAH

 • hersenbloeding of –infarkt (CVA of cerebrovasculair accident)
 • langdurig zuurstoftekort of anoxie (bij hartstilstand, bijna-verdrinking, verhanging,…)
 • een infectie (meningitis of encefalitis)
 • een tumor
 • vergiftiging of intoxicatie (bv. alcohol, drugs,…),…
 • NAH ten gevolge van een progressieve neurologische aandoening zoals Multipele Sclerose (MS)
 • de ziekte van Huntington
 • Parkinson
 • dementie (bv. Alzheimer)

Aangeboren hersenaandoeningen (die voor of rond de geboorte zijn ontstaan) behoren niet tot de NAH-groep.

Voorbeelden zijn cerebral palsy, mentale handicap, autisme. Psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie behoren eveneens niet tot deze groep. NAH kan resulteren in stoornissen op vlak van het fysiek, sensorisch, cognitief, emotioneel functioneren, al dan niet in combinatie, waardoor beperkingen ontstaan op vlak van functionele zelfredzaamheid en psychosociaal functioneren. Deze kunnen tijdelijk of blijvend zijn en persoonlijke assistentie en/of toezicht noodzakelijk maken.’

De vzw's Vlaamse Liga NAH, Coma België en Koepel NAH hebben besloten hun krachten te bundelen en richtten op 21 oktober 2010 de "VZW Vlaamse Liga voor personen met niet-aangeboren hersenletsel", afgekort "VZW Vlaamse Liga NAH", op. De Vlaamse Liga NAH is een gebruikersvereniging en groepeert gebruikers en een aantal professionelen rond de problematiek van niet-aangeboren hersenletsel met als voornaamste streefdoel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en hulpverlening voor NAH personen en hun omgeving.

Werking

De Vlaamse Liga NAH is een erkende organisatie die werkt met beroepskrachten en vrijwilligers in de begeleiding van personen met NAH, coma en cva. Een stuurgroep bewaakt het wetenschappelijk gedeelte, de studieopdrachten en projecten. Een aantal eminente beroepsmensen uit het werkveld maken deel uit van deze stuurgroep, als interne raadgevers en externe adviseurs naar de overheid.

Aspecten van de werking zijn:

 • bekendmaking
 • crisistelefoon
 • opvang in en na ziekenhuis en revalidatie
 • vroegtijdige begeleiding
 • sociale dienstverlening
 • medische adviesraad
 • nazorg en thuisbegeleiding
 • juridisch advies
 • contacten organiseren tussen ex-patiënten en familie
 • documentatiedienst
 • inventarisatie
 • informatiecursussen voor zelfredzaamheid
 • woordvoerder bij overheidsinstanties
 • onderhouden van contacten met zusterorganisaties
 • cursussen voor de aanpassing aan het dagelijks leven voor ex-patiënten
 • informatie verstrekken (driemaandelijkse infokrant, diverse publicaties, eigen uitgave van boeken)
 • personen stimuleren tot deelname aan activiteiten ter bevordering van de integratie

Diverse projecten voor de begeleiding van personen met NAH na ziekenhuis en revalidatie, netwerkvorming rond hersenletselteams en thuiszorg van personen met NAH vormen belangrijke werkpunten.

De vzw verzamelt informatie- en kennis voor coma- en CVA-patiënten (hun familie, verzorgers) en iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de NAH-problematiek. Er zijn folders, boeken, brochures, een video en andere informatie ter beschikking.

Contact

Weg naar Grauwe Steen 2 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Tel: 011/63.71.23 Tel: 0473/49.91.87 Fax: 011/57.31.56

e-mail: liganah@advalvas.be
Website: www.vlaamseliganah.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.