NAH / MOE-dig verder vzw

Wat is een NAH?

Een verworven hersenletsel is een letsel dat wordt opgelopen in de loop van het leven, bij een persoon die voordien lichamelijk en geestelijk behoorlijk functioneerde. Dit letsel kan veroorzaakt worden door een schedeltrauma, een hersenbloeding of trombose of een herseninfectie (encefalitis). Gevolgen: psycho-organische stoornissen.

 Doelstellingen van onze vzw:

  • Steun te verlenen aan personen met een verworven hersenletsel en hun familieleden of hulpverleners.
  • begrip opbrengen voor thuisverzorgers.
  • contacten organiseren.
  • informatie verstrekken.
  • leden stimuleren tot deelname aan activiteiten die de integratie bevorderen.
  • een klankbord te zijn voor de eventuele moeilijkheden op alle gebied.

Werking:

Gezien de vele gevolgen van een verworven hersenletsel beantwoordt deze groep aan de nood om steun voor personen met dergelijk letsel en hun familieleden en/of hulpverleners. Ze werkt aan bekendmaking rond verworven hersenletsels en de gevolgen, stimuleert de leden tot deelname aan activiteiten die hun integratie bevorderen en onderhoudt contacten met zusterorganisaties.

Iedereen die zich verbonden voelt met deze problematiek kan een beroep doen op de groep.

Er is tweemaandelijks een bijeenkomst; een folder is ter beschikking.

Contact

Chris De Cuyper Zandekensstraat 26 9030 MARIAKERKE

Tel: 09/226.50.70 Tel: 0473/24.82.00 e-mail: chrisdecuyper@skynet.be

Afdeling / Regionale contactpersoon

Sociale dienst CEPOS / Stef Everaert Rooienberg 21 2570 DUFFEL

Tel: 015/30.45.80 e-mail: stef.everaert@emmaus.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.