De Werkgroep Hersentumoren

Hersentumoren zijn een vorm van kanker die meestal uitgaat van het ondersteunende weefsel in de hersenen of van de hersenvliezen. In een eerste fase treden slechts vage symptomen op die niet altijd wijzen op de aanwezigheid van een hersentumor. Misselijkheid of hoofdpijn zijn de meest voorkomende symptomen, maar gelukkig heeft niet iedereen die zich onwel voelt of hoofdpijn heeft een hersentumor.

In een tweede fase, op het ogenblik dat de tumor een bepaald volume heeft, meestal vanaf 1,5 cm diameter, veroorzaakt hij zwaardere symptomen door de toegenomen druk in de hersenen: neurologische symptomen zoals duizeligheid, evenwichtsstoornissen, coördinatieproblemen, veranderingen in het karakter of epilepsie komen dan vaak voor. Zodra dergelijke problemen optreden zal de huisarts zo spoedig mogelijk doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp, bijvoorbeeld een neuroloog of neurochirurg.

Meestal maakt men dan een MRI-scan van de hersenen, waar letsels goed op te zien zijn. Blijkt het onderzoek positief dan stelt zich de vraag naar de beste behandeling, genezingskans en mogelijkheden na de behandeling.

WERKGROEP HERSENTUMOREN vzw (WG-HT)

Werking: De Werkgroep Hersentumoren werd opgericht op 8 november 2005 onder auspiciën van de internationale koepelvereniging I.B.T.A, International Brain Tumor Alliance, en streeft de volgende doelstellingen na:

- informatie geven aan hersentumorpatiënten, hun familie en zorgverstrekkers; deze informatie wordt gecontroleerd door een wetenschappelijke stuurgroep bestaande uit artsen en paramedisch personeel en wordt verstrekt via de website, persoonlijke contacten, vergaderingen, lezingen, symposia of congressen

- organiseren van contactmogelijkheid voor patiënten overling; eventueel adviseren of doorverwijzen

- maatschappelijke bewustmaking via campagnes

- belangenverdediging van patiënten met een neurochirurgische aandoening in samenspraak met politici en andere gezagsdragers die te maken hebben met de behandeling van hersentumoren.

De werkgroep geeft evenwel zelf geen therapie; verricht geen medische handelingen en komt niet tussen in de relatie arts-patiënt. De uiteindelijke beslissing voor een bepaalde behandeling is voorbehouden voor deze vertrouwensband.

Frank Boeye Gasstraat 5 2950 KAPELLEN Tel: 0495/30.35.11

e-mail: info@wg-hersentumoren.be
Website: www.wg-hersentumoren.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.