Coma vereniging Limburg vzw

Wat is Coma?

Coma is een toestand van verlaagd bewustzijn waaruit de persoon niet te wekken is. Er zijn verschillende graden van Coma waarvan de 'diepte' (de mate waarin nog op prikkels gereageerd wordt) en de duur kunnen verschillen. Soms ontwaken mensen uit hun Coma na enkele tientallen minuten; soms echter duurt een Coma dagen, weken, zelfs maanden. Een Coma is steeds het gevolg van een slechte werking van de hersenen.

Mogelijke oorzaken:

  • een onvoldoende aanbod van glucose in de hersenen (vb. diabetes)
  • een onvoldoende zuurstoftoevoer in de hersenen (vb. verstikking of verdrinking)
  • vergiftiging door vreemde stoffen (vb. overdosis alcohol of drugs)
  • een hersenziekte (vb. bepaalde dementieën)
  • een plotse verstoring van de hersenfuncties (vb. na een schedelhersen-letsel bij ongeval, hersenbloeding, hersentumor)

Coma vereniging Limburg vzw

De vereniging wil (ex-)comapatiënten, hun familie, betrokkenen en hulpverleners met elkaar in contact brengen. Door lotgenoten samen te brengen, te informeren over alle aspecten van coma en door sensibilisering via de media, hoopt de vereniging de onwetendheid over coma weg te werken en de eenzaamheid van de betrokkenen te doorbreken. 

De vereniging voorziet in crisisopvang (telefonisch en op samenkomsten), verwijzing naar professionele deskundige hulpverleners en diensten, tweemaandelijkse thema-avonden, vertegenwoordiging van de (ex-)comapatiënten, informatieverspreiding over de problematiek via lezingen, debatavonden en via de media.

Ten slotte ijvert de vereniging, samen met andere organisaties, voor een betere opvang, behandeling en begeleiding van (ex-)comapatiënten.

Willy Thoelen H. Vanveldekensingel 1/3 3500 HASSELT

Tel: 011/27.40.61

e-mail: willy.thoelen@telenet.be

Website: www.comalimburg.be

Gerelateerde items (op tag)

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.