Vlaamse Liga NAH

Wat is NAH?

Een niet-aangeboren hersenletsel of NAH is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening.

NAH kan verschillende oorzaken hebben:

NAH met een acuut, plots ontstaan:

  • Traumatisch NAH (na een ongeval, val,…)
  • Niet-traumatisch NAH: hersenbloeding of –infarkt (CVA of cerebrovasculair accident), langdurig zuurstoftekort of anoxie (bij hartstilstand, bijna-verdrinking, verhanging,…), een infectie (meningitis of encefalitis), een tumor, vergiftiging of intoxicatie (bv. alcohol, drugs,…),…

NAH ten gevolge van een progressieve neurologische aandoening zoals Multipele Sclerose (MS), de ziekte van Huntington, Parkinson, dementie (bv. Alzheimer),…

Aangeboren hersenaandoeningen (die voor of rond de geboorte zijn ontstaan) behoren niet tot de NAH-groep. Voorbeelden zijn cerebral palsy, mentale handicap, autisme. Psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie behoren eveneens niet tot deze groep.

NAH kan resulteren in stoornissen op vlak van het fysiek, sensorisch, cognitief, emotioneel functioneren, al dan niet in combinatie, waardoor beperkingen ontstaan op vlak van functionele zelfredzaamheid en psychosociaal functioneren. Deze kunnen tijdelijk of blijvend zijn en persoonlijke assistentie en/of toezicht noodzakelijk maken.

VLAAMSE LIGA NAH vzw

De vzw 's Vlaamse Liga NAH , Coma België en Koepel NAH hebben besloten hun krachten te bundelen in de VLAAMSE LIGA NAH vzw (personen met een niet aangeboren hersenletsel).

U wordt getroffen door een hersenletsel veroorzaakt door een beroerte, een hersentumor, een ongeval of een infectie en waardoor uw persoonlijk leven en dat van uw directe omgeving plots en totaal verandert.

De vzw VLAAMSE LIGA NAH richt zich tot alle betrokkenen, hun familie en hun omgeving voor :

  • hun belangenbehartiging
  • het bevorderen van de participatie
  • het in kaart brengen van patiëntenorganisaties

De vzw VLAAMSE LIGA NAH wil :

  • NAH laten erkennen in alle geledingen
  • een aanspreekpunt zijn voor patiëntenorganisaties , zorgverstrekkers en beleid
  • een grotere bekendheid van het hele veld van NAH bevorderen
  • en daarvoor aan fondsenwerving doen.

Bent u of is uw naaste getroffen door een niet aangeboren hersenletsel?

Uw leven verandert plots en totaal.

Vraag allereerst raad aan uw behandelende arts of aan de sociale dienst van uw ziekenhuis. Neem ook contact op met uw ziekenfonds of de sociale dienst van uw gemeente. U zal wellicht een hoop informatie ontvangen maar het is soms moeilijk om door de bomen het bos te zien.

Om de NAH-personen en hun naasten in hun zoektocht bij te staan, werd onder meer deze website gecreëerd en kan u bij ons terecht om informatie in te winnen via de rubriek 'contact' rechts bovenaan.

Voor algemene informatie
E-mail: info@vlaamseliganah.be 
Tel: 0473/39 07 55 of 09/236 61 78

Website: http://www.vlaamseliganah.be/

Voor bestelling gratis boeken
E-mail: meldpunt.nah@skynet.be
Tel: 09/253 05 56

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.