De vzw Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker (TVDK), werd in 1992 opgericht door dokter Prof. Dr. Paul Beeckman en wijlen Zuster Moniek Vandenberghe met als doel in de regio Tielt initiatieven te nemen om de zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten te behartigen.

De vzw wordt ondersteund door professionele zorgverstrekkers (artsen en verpleegkundigen). Ook ervaringsdeskundigen die de ziekte meemaakten werken mee, dit alles op vrijwillige basis. TVDK draagt zijn steentje bij door het financieel ondersteunen van praktische hulpmiddelen.

Kanker is een verzamelnaam voor verschillende ziektebeelden. Er is sprake van een ongeremde, ongecontroleerde deling van cellen. In alle weefsels treden celdelingen op. Als je gezond bent, stopt de deling op het moment dat er voldoende cellen zijn. Pas als er nieuwe cellen nodig zijn komt de celdeling weer op gang. Bij kanker is er een ongeremde groei.

Het regularisatiemechanisme werkt niet meer en de celdeling blijft doorgaan, ook als er geen nieuwe cellen meer nodig zijn. De kwaadaardige cellen lijken meestal niet meer op de oorspronkelijke cellen. Ook functioneren zij niet meer naar behoren. De deling van kwaadaardige cellen gaat ten koste van de groei en functie van gezond weefsel. Wanneer er niet behandeld wordt, kan dit leiden tot de dood.

Hof van Heden is een steun- en zelfhulpgroep onder professionele begeleiding voor iedereen die kanker heeft of had. De groep richt zich tot alle mensen met kanker en komt een keer per maand samen. Het doel is mekaar steunen en helpen, emoties verwerken, de draagkracht vergroten, de druk op partner en de familie verlichten.

Praten lost zeker niet alles op. Maar praten met mensen voor wie je ziekte geen taboe is, lucht op. Lotgenoten begrijpen waarom je bang bent, twijfelt, hoopt. Leren leven met kanker is een moeilijke opgave en genieten lijkt soms onmogelijk en ongepast. En toch kan je gelukkig zijn. Van moment tot moment, van week tot week, van jaar tot jaar. Zo helpt Hof van Heden je weer greep te krijgen op je emoties. Terwijl je jezelf helpt, vormt je verhaal ook voor anderen een steun.

Wistik vzw - Sommige kankerpatiënten ervaren dat ze naast of na de medische behandeling ook behoefte hebben aan aanvullende hulp en/of psychische begeleiding om terug gezond of 'heel' te worden. Meestal weten ze niet waar ze die kunnen vinden. Om ze te helpen en te ondersteunen in hun zoektocht naar informatie over deze aanvullende hulp is in 1990 de vzw Wistik opgericht door Gerd Koyen, die in haar eigen verwerking van borstkanker (1987) had ervaren hoe belangrijk deze hulp kan zijn.

Missie

Wistik is een aanspreekpunt voor mensen die informatie zoeken over een holistische benadering van kanker, waarin de mens gezien wordt als een eenheid van lichaam, ziel en geest. De aangeboden informatie en hulp zijn een aanvulling bij de medische behandeling en geven aan de patiënt de kans om actief mee te werken aan zijn genezingsproces. Wistik stimuleert, ondersteunt en ontwikkelt zelf ervaringsgerichte projecten voor mensen met kanker. Het doel hiervan is de kans op genezing optimaal te benutten en de levenskwaliteit te verhogen.

KKOL vzw - Kinderkanker Leuven Oudervereniging vzw is een team van vrijwilligers van ouders met kinderen die momenteel behandeld worden of vroeger in behandeling zijn geweest op de afdeling kinderoncologie van UZ Gasthuisberg te Leuven.

De vereniging tracht in te spelen op de noden van families die geconfronteerd worden met kanker bij hun kind. Velen hebben dikwijls dezelfde prangende vragen die alleen met lotgenoten gedeeld kunnen worden. Zij proberen te helpen door een ontmoetingsplaats te zijn, te luisteren en hulp te bieden waar mogelijk.

Volgende activiteiten worden georganiseerd:

  • gespreksavonden rond thema's als: 'wat met broers of zussen', 'welke rechten en plichten', 'hoe verlies verwerken' enz.
  • vakantie aan zee
  • familiedagen
  • uitlenen van een onderwijskoffer om medeleerlingen te informeren en voor te bereiden op de ziekte van hun klasgenootje
  • steunen van de Kinderkankerafdeling van Gasthuisberg.

OK staat voor Ontmoeting & Onstpanning Kanker en is het initiatief van een ex-kankerpatiënt uit Roeselare. Hij besliste om de vereniging op te richten na een bezoek aan het Franse bedevaartsoord Lourdes samen met 5.000 andere kankerpatiënten. De reis liet een diepe indruk op hem na. Hij is ervan overtuigd dat kankerpatiënten en hun familie en verzorgers heel wat energie kunnen putten uit ontspanning, relaxatie en uistappen.

Kanker is een aandoening waarbij cellen ongeremd beginnen te groeien en de normale samenhang van de cellen verloren gaat. Dit is wat men noemt een kwaadaardige tumor en veroorzaakt onder andere drukverschijnselen in zijn omgeving, wat leidt tot vernietiging van de weefsels.

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.