Akio vzw (kanker)

Kanker is een aandoening waarbij cellen ongeremd beginnen te groeien en de normale samenhang van de cellen verloren gaat. Dit is wat men noemt een kwaadaardige tumor en veroorzaakt onder andere drukverschijnselen in zijn omgeving, wat leidt tot vernietiging van de weefsels.

De angst voor het - in sommige gevallen - terminaal karakter van kanker brengt ook het psychosociaal welzijn van deze patiënten en hun omgeving uit evenwicht.

DE VRIENDEN VAN AKIO

Werking: AKIO was een lokaal initiatief van oncologen, psychologen en maatschappelijk werkers van Antwerpse ziekenhuizen en van medewerkers van de universiteit Antwerpen i.s.m. de Belgische Federatie tegen Kanker. Het was een centrum voor mensen met kanker, hun naasten en voor wie meer wil weten over kanker.

De Vrienden van AKIO willen de activiteiten verder zetten die in vzw AKIO werden georganiseerd en succes hadden. De begeleiding wordt gedragen door vakmensen, veelal ex-patiënten die hun ziek-zijn hebben verwerkt, maar zich willen inzetten voor lotgenoten en tegelijk hierin een nieuwe zingeving vinden. Voorlopig gaat de vereniging van start als een feitelijke vereniging, met een voorzitter, een penningmeester, en een aantal vaste, werkende leden: medewerkers die de activiteiten zelf organiseren/begeleiden, of ze vergezellen om te zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt met indien nodig opvang en gesprek. Zo nodig is er ook opvolging via huisbezoek of telefonisch contact. De patiënten kunnen steeds in contact worden gebracht met een lotgenoot, iemand die een gelijkaardig ziektebeeld heeft, of een gelijkaardige behandeling of ingreep heeft ondergaan. Mensen die een specifieke individuele psychologische begeleiding nodig hebben worden doorverwezen naar de plaatselijke oncologische centra van de ziekenhuizen.

Het voorlopige programma bestaat uit creatieve activiteiten met als achterliggende gedachte dat meer cerebrale activiteiten en gesprek rond een thema niet iedereen liggen. Georganiseerde gesprekken verlopen soms stroever dan gesprekken om en rond een bezigheid; een gemakkelijke creatieve activiteit werkt drempelverlagend; creatief zijn op zich leidt af en werkt ontspannend en therapeutisch. Daarnaast zijn er ook uitstappen gepland voor de patiënten en hun partner/begeleider; en een midweek in de Ardennen of aan zee.

VVA-secretariaat Bosstraat 9 2520 EMBLEM

Tel: 03/480.96.81 Tel: 0471/46.47.95

e-mail: frans.heylen@telenet.be
Website: www.vriendenvanakio.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.