Wistik

Wistik vzw - Sommige kankerpatiënten ervaren dat ze naast of na de medische behandeling ook behoefte hebben aan aanvullende hulp en/of psychische begeleiding om terug gezond of 'heel' te worden. Meestal weten ze niet waar ze die kunnen vinden. Om ze te helpen en te ondersteunen in hun zoektocht naar informatie over deze aanvullende hulp is in 1990 de vzw Wistik opgericht door Gerd Koyen, die in haar eigen verwerking van borstkanker (1987) had ervaren hoe belangrijk deze hulp kan zijn.

Missie

Wistik is een aanspreekpunt voor mensen die informatie zoeken over een holistische benadering van kanker, waarin de mens gezien wordt als een eenheid van lichaam, ziel en geest. De aangeboden informatie en hulp zijn een aanvulling bij de medische behandeling en geven aan de patiënt de kans om actief mee te werken aan zijn genezingsproces. Wistik stimuleert, ondersteunt en ontwikkelt zelf ervaringsgerichte projecten voor mensen met kanker. Het doel hiervan is de kans op genezing optimaal te benutten en de levenskwaliteit te verhogen.

Visie

Wistik werkt vanuit een holistische en ecologische visie op de mens. De holistische visie ziet de mens als een drie-eenheid van lichaam (fysisch), ziel (psyche) en geest (spiritueel). Ook aandacht voor de ziekmakende wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving in de ruimste zin vindt Wistik belangrijk (ecologische visie).

Doelstellingen

WISTIK wil met alle mogelijke middelen de algemene bewustwording bevorderen, dat actieve medewerking van de kankerpatiënt zelf, een onvervangbare bijdrage kan leveren in zijn genezingsproces. WISTIK ontwikkelt en ondersteunt projecten rond kanker vanuit een holistische en ecologische visie op de mens.

WISTIK is een brug tussen de ervaringsdeskundigen(kankerpatiënten zelf) enerzijds en de professionele deskundigen (op medisch, psychologisch en existentieel vlak) anderzijds; onder andere door onderlinge informatieuitwisseling te bevorderen.

Motivatie

De moderne westerse geneeskunde heeft een geperfectioneerd arsenaal van technieken en hulpmiddelen ontwikkeld waarmee inspanningen worden gedaan om de kwaliteit van leven te verbeteren en het leven te verlengen. De keerzijde hiervan is echter dat de afhankelijkheid van de gezondheidsvoorzieningen zo sterk is toegenomen dat het besef zelf invloed te kunnen uitoefenen op het ziektebeloop en op herstel vrijwel geheel verloren dreigt te gaan. Het uitgangspunt van Wistik is dat het bewustmaken van deze invloed veel kan bijdragen om de medische en verpleegkundige zorg volledig tot haar recht te laten komen.

Sommige kankerpatiënten hebben voldoende aan een medische behandeling zonder meer. Maar heel wat kankerpatiënten ervaren dat ze ,naast of na hun medische behandeling,nood hebben aan psychische begeleiding en/of aanvullende hulp. Uit de nood aan informatie omtrent deze vorm van hulpverlening is de vzw Wistik gegroeid. Vele artsen en hulpverleners vinden het positief dat de patiënt naast zijn medische behandeling ook zelf iets doet om gezond te worden.

Het zoeken naar de eigen genezende kracht, die in elke patiënt aanwezig is, staat bij Wistik centraal. Het geloof in de aanwezigheid van deze kracht ligt aan de basis van elk Wistik project. Toch benadrukken we dat het bewust maken van het bestaan van deze kracht nooit mag leiden tot schuldgevoelens bij de patiënt. Ieder mens heeft recht op zijn eigen aanpak,zijn eigen ontwikkeling in zijn eigen tempo!

Wistik vindt dat een integrale aanpak van kanker nodig is omdat het kan bijdragen aan het verhogen van de levenskwaliteit van de patiënt. Daarom wil Wistik de patiënt en de hulpverleners informeren over wat er in Vlaanderen en in sommige landen bestaat aan aanvullende hulp bij kanker. Deze informatie wil Wistik up-to-date en zo volledig mogelijk houden en vrijblijvend aanbieden aan diegenen die deze hulp zoeken. Dit soort hulp kan ook preventief zijn.

Globaal Project Wistik... onze droom

Doel: Er is nog steeds een grote nood aan informatie over 'aanvullende hulp' bij kanker en aan begeleiding bij het zoeken naar die hulp. Om aan die nood tegemoet te komen wil Wistik een informatiecentrum uitbouwen.

Er wordt informatie en gesprek aangeboden in het ontmoetingshuis, Begijnhof 40 in Hoogstraten (op afspraak: 03/314.10.11) en er zijn herbronningsweken voor (ex)kankerpatiënten, onder meer in Koningsteen te Kapelle-op-den-Bos. Info via het secretariaat of de website. Ten slotte zijn er bezinningsmomenten op zondagvoormiddag in Hoogstraten. Info bij Chris Lodewijckx tel 03/ 664 03 35

Adres:

Desmedtstraat 58 2322 MINDERHOUT

Tel: 03/314.10.11 Fax: 03/314.13.36 Bereikbaarheid: soms antwoordapparaat

e-mail: info@wistik.be

Website: www.wistik.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.