Vierdewereldgroep 'Mensen voor mensen' vzw - Aalst

Ons uitgangspunt is dat armoede een onrecht is. Iedereen in België heeft ‘sociale grondrechten’ die sinds 1994 in de grondwet vastliggen. (art. 23). “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.”

Dit omvat: het recht op arbeid het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand het recht op een behoorlijke huisvesting het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Als je arm bent, ben je uitgesloten van deze rechten. Net dat vinden wij onaanvaardbaar. Nochtans leeft vandaag 15% van de Belgische bevolking onder de armoedegrens, waarvan de helft generatie-armen. Dit wil zeggen dat zij niet op een “menswaardige” manier kunnen leven. De manier waarop onze samenleving georganiseerd is, maakt ook dat armoede gecreëerd en in stand gehouden wordt.

Bijvoorbeeld: de welvaart stijgt en alles wordt duurder maar de pensioenen, uitkeringen en laagste inkomens zijn in verhouding niet meegestegen.

Gevolg: meer en meer mensen leven in armoede! Het recht op “menswaardig leven voor iedereen” kan maar gerealiseerd worden als we daar in solidariteit voor kiezen. Armoede bestrijden vraagt het engagement van ons allemaal: armen en niet-armen samen.

De werking is op de eerste plaats een groepswerking; er zijn regelmatig samenkomsten rond een bepaald thema (bvb. OCMW, schulden, enz.) om ervaringen uit te wisselen. Er wordt uitgezocht wat daarin gemeenschappelijk is en dit wordt gebundeld tot 'kennis over armoede'. Zo worden de dieperliggende maatschappelijke/structurele oorzaken van armoede duidelijk, en dit vormt de basis voor een dialoog met beleidsverantwoordelijken. Daarnaast is er ruimte om van elkaar te leren, informatie uit te wisselen, elkaar te steunen in moeilijke situaties en bij elkaar 'thuis' te komen. Verder wordt er op dit moment ook specifiek gewerkt rond het basisrecht op cultuur, onderwijs en werk. Iedereen die in armoede leeft of die armoede een onrecht vindt, heeft een plaats in de groep. Een folder is ter beschikking, alsook het driemaandelijks tijdschrift 'Kansen'.

Sint-Annalaan 41 9300 AALST

Tel: 053/78.36.60 Fax: 053/70.76.89

Bereikbaarheid: maandag 9.30-12u, woensdag en vrijdag 13.30-16 uur

e-mail: info@vierdewereldgroepaalst.be Website: www.vierdewereldgroepaalst.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.