Antwerpse vereniging voor Gelaryngectomeerden vzw

Een laryngectomie duidt op het heelkundig verwijderen van het strottenhoofd, samen met de stembanden. Hierdoor ondervinden patiënten heel wat hinder om zich verstaanbaar te maken. Ze mijden daarom vaak alle contact met de buitenwereld. Het aanleren van de slokdarmspraak, knoopspraak of de Servoxspraak is moeilijk en dient gestimuleerd te worden.

ANTWERPSE VERENIGING VOOR GELARYNGECTOMEERDEN vzw (AVG)

De A.V.G. is een zelfhulpgroep voor gelaryngectomeerden en personen met een tijdelijke of blijvende tracheotomie en is werkzaam sedert 1966, toen ze werd opgericht onder impuls van mevrouw M. Wuyts.
De groep telt momenteel 235 leden.
De vereniging wordt nu geactiveerd door een werkgroep van een 15-tal vrijwilligers, al dan niet lotgenoten die zich bezig houden met de verschillende aspecten van de revalidatie.
Het doel van de A.V.G. is: de lotgenoten bewust te maken van de mogelijkheden om door intensieve revalidatie te komen tot een volledige reïntegratie in de maatschappij.
Praktisch betekent dit dat de vereniging alle mogelijke inspanningen levert om te zorgen dat de geopereerde in een zo goed mogelijke atmosfeer terug leert "stem te maken" zonder of met hulpmiddel.
Daarbij wordt van zo nabij mogelijk de moeilijke postoperatieve periode met de patiënt en familie meebeleefd om de typische problemen en hindernissen naar best vermogen op te vangen en weg te werken.
Vooral het direct contact van goed -gerevalideerde met nieuw -geopereerden is hier van uitzonderlijk belang.

Werking: Het voornaamste doel van de vereniging is een omkadering aanbieden waar gelaryngectomeerden en lotgenoten met een tracheotomie terecht kunnen met vragen en problemen. Reeds voor de ingreep bezoeken zij de nieuwe lotgenoot op vraag van de arts, logopedist(e) of sociale dienst. Zij lichten de lotgenoot en zijn partner en/of familie in over de communicatieve en sociale gevolgen van de ingreep die zij moeten ondergaan. Zij begeleiden de nieuwe lotgenoten hierin ook verder na de operatie door te luisteren, te adviseren en te informeren. Zij motiveren hen mee om een intensieve (spraak)revalidatie te volgen zodat zij zich zo volledig mogelijk kunnen re-integereren in de maatschappij. Alle adviezen gebeuren steeds in overleg met de behandelende zorgverstrekkers.

Door de ingreep verliezen velen voor korte of langere tijd de mogelijkheid om vlot te communiceren of verloopt dit blijvend beperkt. Een belangrijk doel is dan ook om de mensen zich niet te laten isoleren. De vereniging richt daarom maandelijks ontspannings- en contactdagen in, doet uitstappen en zorgt ervoor dat lotgenoten en hun partners elkaar regelmatig kunnen ontmoeten. Op de maandelijkse bijeenkomsten, of hierbuiten op vraag, worden gelaryngectomeerden en lotgenoten met een tracheotomie geïnformeerd over prothesen, accesoires en recente ontwikkelingen op gebied van behandeling en revalidatie. Hiervoor worden vaak deskundigen uitgenodigd. Tijdens deze ontmoetingsmomenten is er ook aandacht voor persoonlijk gesprek. De vereniging verleent haar medewerking aan studie- en vormingsdagen en staat ter beschikking van professionele zorgverstrekkers om haar werking toe te lichten. Informatieverstrekking gebeurt ook via het driemaandelijks tijdschrift 'Den Babbelaar' en via de website.

Paul Graf Kasteelstraat 17-19 bus 5 2160 WOMMELGEM

Tel: 03/235.96.62 Tel: 0472/64.98.82

e-mail: info@laryngectomie-tracheotomie.be Website: www.laryngectomie-tracheotomie.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.