Kenniscentrum Mantelzorg vzw

In Vlaanderen zorgen naar schatting bijna 1 op 6 mensen thuis voor een langdurig zieke, een persoon met een handicap of een zorgafhankelijke oudere. In de toekomst verwacht men nog een stijging van het aantal zorgafhankelijke personen die thuis verzorgd worden. Mantelzorgers worden voor heel wat moeilijkheden geplaatst, zoals aan huis gebonden zijn, isolement, extra fysieke en financiële belasting en onvoldoende ondersteuning en erkenning.

KENNISCENTRUM MANTELZORG vzw

Werking: Het Kenniscentrum Mantelzorg is een onafhankelijke vzw, erkend door de Vlaamse Gemeenschap als vereniging van gebruikers en mantelzorgers. In mei 2009 veranderde de vereniging haar naam in Kenniscentrum Mantelzorg vzw; voorheen bekend als Werkgroep Thuisverzorgers vzw. De vereniging streeft naar meer ondersteuning voor mantelzorgers en zorgafhankelijke personen, zonder enig onderscheid naar leeftijd, aandoening/stoornis/beperking, soort zorgsituatie, het al dan niet gebruiken van welzijns- of gezondheidswerkers en diensten. Het KeM brengt mantelzorgers en zorgafhankelijke personen met lotgenoten samen, informeert en verricht beleidswerk.

Het KeM streeft vooral naar structurele maatschappelijke waardering en (h)erkenning en geeft hierbij ook een stem aan minderheidsgroepen. Het KeM ondersteunt haar doelstellingen nog sterker door toegepast wetenschappelijk onderzoek, het uitbouwen van een kennis- en uitwisselingscentrum en het aangaan van samenwerkingsverbanden die de mantelzorg in alle Vlaamse provincies en Brussel ten goede komen.

Het centrum biedt informatie en advies wat de individuele zorgsituatie betreft en maakt lotgenotencontact mogelijk. Er zijn tevens een aantal publicaties die men online kan bestellen. Zo is er de 'Thuiszorgkrant', de 'Gids in de Thuiszorg', 'Een kijk op Mantelzorg', een lessenpakket over mantelzorg en thuiszorg en de lesmap 'Zorgen voor ...kent geen leeftijd'.

Algemeen secretariaat

Steenweg op Brussel 213, 1780 WEMMEL

Tel: 02/452.63.13

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.