vzw Medisch falen

vzw Medisch Falen ontstond in 2001 naar aanleiding van de talrijke reacties op een uitzending van Ombudsjan waar iemand getuigde over de medische fout waarvan haar dochtertje kort na de geboorte het slachtoffer van werd. De vereniging stelt zich tot doel de slachtoffers van medische fouten bij te staan met medisch en juridisch advies, op te treden als spreekbuis van de slachtoffers in de media en in de debatten met de andere betrokken partijen (zoals de overheid, de Orde der Geneesheren, de ziekenhuissector en de verzekeringsmaatschappijen), en bij te dragen tot de preventie van medische fouten door te leren uit de ervaringen van de slachtoffers.

De vzw Medisch Falen wil de slachtoffers in de eerste plaats wegwijs maken in de medisch-juridische doolhof waarin ze terechtkomen. Vaak weet een slachtoffer immers niet welke stappen zij of hij dient te zetten na het vaststellen van een fout. Eerst wordt nagegaan of er wel degelijk sprake is van een fout. We willen immers vermijden dat het slachtoffer zich nodeloos op kosten jaagt door zich in een jarenlange juridische strijd te storten die reeds bij voorbaat verloren is, omdat het niet om een verwijtbare fout gaat. Om uit te maken of er al dan niet sprake is van een verwijtbare fout, werkt de vzw samen met een erkende wetsdokter, wiens optreden permanent geëvalueerd wordt. Gaat het inderdaad om een verwijtbare fout, dan wordt het slachtoffer desgewenst doorverwezen naar een advocatenbureau dat gespecialiseerd is in medisch recht en enkel pleit aan de kant van de slachtoffers. De vzw Medisch Falen blijft er bij de verdere afhandeling van het dossier ook over waken dat alles correct verloopt.

Haachtsesteenweg 293 1910 KAMPENHOUT

Tel: 03/866.51.21 Fax: 03/866.51.22

Bereikbaarheid: iedere weekdag van 9-12 uur alsook woensdagavond van 18-21 uur

e-mail: medisch.falen@telenet.be Website: www.medischfalen.be

Memo: GSM-nummer 0497/24.97.50: enkel bij hoogdringendheid

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.