MS Kring de Hoorn

MS Kring de Hoorn - Multiple sclerose, kortweg MS genoemd , is een neurologische ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggemerg, noodzakelijk voor het coördineren van allerlei bewuste en onbewuste activiteiten die wij in het dagelijkse leven ondernemen. Voorbeelden hiervan ; bewegen, spreken, denken.

Bij MS is de myeline rond het centraal zenuwstelsel beschadigd wat leidt tot coördinatiestoornissen.

Door deze coördnatiestoornissen worden MS patiënten beperkt in hun handelingen en treden vaak problemen op zoals evenwichtsstoornissen.Vanuit een bepaald deel van de hersenen, de kleine hersenen, worden alle bewegingen van ons lichaam gecontroleerd en zo nodig bijgestuurd.

Fouten in dit proces leiden tot evenwichts-en coördinatiestoornissen . Zo kunnen MS patiënten moeite hebben met het gericht vastpakken van kleine voorwerpen tot het moeilijk stappen , of zichtzelf niet meer kunnen verplaatsen . Krachtvermindering in armen of benen, vlugge vermoeidheid, afnemend gezichtsvermogen, of problemen met blaas of darm.

De gevolgen van al die klachten voor de kwaliteit van het leven zijn sterk wisselend. Veel hangt af van hoe men zelf met eventuele klachten omgaat en hoe u die ervaart.

In het begin kan elk uitvalsverschijnsel van het lichaam als een ramp ervaren worden. Vaak treedt dan een periode op van angst en verbijstering soms zelf gepaard gaande met een depressie, de persoon wordt erg kwetsbaar omwille van de verdere onzekerheid;

  • afhankelijk worden van anderen
  • eenzaamheid, geïsolleerd worden van de buitenwereld, van familie, buren ...
  • zich niet meer nuttig voelen
  • zichzelf gaan onderschatten

Na verloop van tijd wordt meestal gefocust op de zaken die nog wel kunnen, zaken, activiteiten die vroeger geen plaats vonden in de leefwereld maar die juist nu wel belangrijk worden.

MS is een ziekte die zowel  bij mannen als vrouwen voorkomt en naargelang de persoon een sterk wisselend verloop kent . De oorzaak is tot heden niet gekend, vandaar ook dat geen specifieke behandeling kan gevolgd worden . Nood aan informatie is zeer belangrijk .

MS Kring de Hoorn tracht deze mensen bij te staan, te helpen met o.a. volgende activiteiten ;

  •  maandelijkse samenkomsten, met een ontspannende activiteit, een wandeling ....
  •  jaarlijkse vakantie
  •  aankoop van gepast hulpmateriaal
  •  rolstoeltaxi ( zie pagina handicar )
  •  uitgifte van een contactblad " MS BODE"
  •  jaarlijkse eetdagen en kaarsenactie om al onze activiteiten te helpen financieren

Dagelijks bestuur:

Geert Teughels

Baron Van Ertbornstraat 88 2630 Aartselaar

03/843.30.46 - 0473/92.01.10 

e-mail: geert.teughels@telenet.be 

http://mskringdehoorn.weebly.com/

Algemeen Contact adres : 

MS Kring De Hoorn Molenstraat 24 2850 Boom

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.