Belgische Vereniging Nefrologie

Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie (NBVN)Belgische Vereniging Nefrologie - NBVN is een acronym dat staat voor 'Nederlandstalige Belgische Vereniging Nefrologie'. Wij vormen sedert 1991 een unieke structuur voor en door nefrologen met als doel de nefrologie in Vlaanderen zo breed mogelijk te bevorderen. Als dusdanig speelt de vereniging een tweevoudige rol: enerzijds ervoor zorgen dat haar leden wetenschappelijk op de hoogte blijven en geneeskunde uitoefenen volgens de hoogste normen ten voordele van de patiënten, anderzijds de beroepsbelangen van haar effectieve leden behartigen.

 

Meer dan 20 jaar na de oprichting, telt de vereniging 130 leden en vertegenwoordigt ze 27 Vlaamse dialysecentra, waar in totaal 7500 patiënten behandeld worden met eindstadium nierfalen. Deze patiënten verdelen zich als volgt: bijna 4000 in hemodialyse, 400 in peritoneale dialyse en 3100 na niertransplantatie. De NBVN werkt nauw samen met ORPADT Vlaanderen: de ORganisatie van het PAramedisch personeel der Dialyse- en Transplantatiecentra. Daarnaast zijn er hartelijke contacten met de federatie voor nierpatiënten (Fenier-Fabir).

Sedert juni 2009, wordt de mogelijkheid geboden om patiënten met een nierfunctie die lager is dan 45 ml/'/1.73 m²  op te volgen in nauwe samenwerking met de huisarts bij middel van een zorgtraject. Inmiddels zijn al meer dan 10.000 patiënten geïncludeerd.

Secretariaat NBVN –pa UZA

Wilrijkstraat 10

2650 Edegem

Tel  03/821.34.71

Email: Contact

Website: www.nbvn.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.