De Verdwaalde Ooievaar

De Verdwaalde Ooievaar – Netwerk Fertiliteit, is gegroeid uit een groep mensen die op 1 of andere manier iets te maken hebben met fertiliteit. Hetzij professioneel, hetzij empathisch, hetzij “uit ondervinding”. Zelf hebben we verschillende watertjes doorzwommen, de één al meer dan de ander, en verschillende hemelruimtes doorkliefd om al dan niet het gezin van onze dromen te vormen.

Wij zien deze vereniging vooral heel open en breed. En toevallig zijn onze eigen avonturen allemaal voorbeelden van de verschillende mogelijkheden om je kinderwens te vervullen of je leven verder uit te bouwen zonder kinderen.

Maar uiteindelijk doen die paar initiatiefnemers weinig ter zake. Wij hebben net De Verdwaalde Ooievaar opgestart omdat wij onszelf overbodig willen maken. Wij willen de taak die wij voor De Verdwaalde Ooievaar uitvoeren, loskoppelen van onze persoon. Door een vereniging te zijn met een breed maatschappelijk draagvlak en een goed uitgebouwde structuur hopen we dat onze ooievaar heel lang zal kunnen vliegen. Dat hij gedragen zal worden door zeer veel mensen die hem een warm hart toedragen. Met andere woorden : JIJ bent belangrijk. Lees meer over onze vrijwilligerswerking

De Verdwaalde Ooievaar is uniek omdat het zorgverstrekkers (artsen, psychologen, verpleegkundigen,…) en ervaringsdeskundigen samenbrengt. De patiënt, ex-patiënt of, liever: de mens achter de kinderwens, weet maar al te goed hoe “het” voelt. Steun geven aan en krijgen van mensen met een vergelijkbare ervaring kan deugd doen. Anderzijds is het belangrijk dat je als vereniging ook de beperkingen van ervaringsdeskundigheid erkent en professionals in kan schakelen waar nodig.

De Verdwaalde Ooievaar kan beroep doen op een aantal vrijwillige zorgverstrekkers om de kwaliteit en professionaliteit van haar dagelijkse werking te garanderen. Via hen wordt de vinger aan de pols gehouden in de breed maatschappelijke taak van De Verdwaalde Ooievaar.

En, last but definitely not least, zijn er de vrijwilligers, (ex-)patiënten, die elk volgens eigen interesse en ervaring de basis van De Verdwaalde Ooievaar vormen.

Cyril Buyssestraat 2 9820 MERELBEKE

e-mail: info@deverdwaaldeooievaar.be

Website: www.deverdwaaldeooievaar.be

 

Gerelateerde items (op tag)

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.