Gewenst Kind - Amok vzw

logoWelkom bij Gewenst Kind dienst voor binnenlandse adoptie. Op deze site vind je info voor ongewenst zwangere vrouwen die meer willen weten over adoptie, voor mensen die willen adopteren, voor geadopteerden en afstandsouders. Gewenst kind bemiddelt in adoptie en verleent nazorg aan alle betrokken partijen van het adoptiegebeuren.

Daarnaast proberen wij geadopteerden en afstandsouders die naar elkaar op zoek zijn te helpen via de zoekertjes van VZW Zoekregister.

Gewenst Kind vzw is een erkende adoptiedienst die:

Hulp verleent aan ongewenst zwangere vrouwen en hun familie voor het zoeken naar een geschikte oplossing voor het ongeboren kind.

Bemiddelt bij adoptie van binnenlandse kinderen, ongeacht hun afkomst, ras of nationaliteit.

Instaat voor het het informeren van de kandidaat adoptant, voor bijkomende extra vorming van de kandidaat adoptant, voor de evaluatie- en nazorg van de geselecteerde kandidaat adoptant, de matching en plaatsing van de kinderen. Op deze manier wordt bemiddeling mogelijk gemaakt.

Hulp verleent aan adoptieouders, en –grootouders bij de opvoeding van hun adoptie(klein)kinderen

Nazorg verleent aan geboorteouders bij de verwerking na de afstand en bij het zoeken naar hun afstandskinderen.

Nazorg verleent aan adoptiekinderen bij het zoeken naar hun natuurlijk milieu.

Naast deze taken die rechtstreeks verbonden zijn aan het adoptiegebeuren ziet Gewenst Kind ook volgende taken als een opdracht voor de dienst:

Verstrekken van informatie over alle aspecten van de werking en de maatschappelijke context waarin ze plaatsvindt naar de media, wetenschappelijke middens, Kind en Gezin en naar alle betrokken partijen in het adoptiegebeuren die er om vragen, weliswaar steeds met respect voor de privacy en de anonimiteit.

Nauwgezet de wetgevende initiatieven volgen inzake adoptie, afstamming enzovoorts… en politici en maatschappij stimuleren deze wetgeving bij te sturen waar nodig.

Gewenst Kind - Amok vzw

Osystraat 39/1 - 2060 Antwerpen

tel 03 232 24 52

fax 03 295 34 53

Email:  info@gewenstkind.be

Website:  www.gewenstkind.be

Maak ons bekend

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website, een  blog of andere social-media dan kan u helpen om ons bekender te maken, plaats een  linkje naar www.zelfhulpwijzer.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!
Source: http://hartziekte.be/index.php/bijsluiters/voeding-en-vetten

Login

Twitter

Meest gelezen

Powerd by Pixelweb onderdeel van PeoplesProjects.